Dnes je den zveřejnění aktualizované Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy. Nová verze směrnice oproti předchozí verzi z roku 2017 obsahuje zrevidované pokyny k aplikaci transakční metody rozdělení zisku a pokyny pro daňové správy k uplatňování přístupu k těžko ocenitelným nehmotným aktivům publikované v roce 2018, a také nové pokyny k převodním cenám v oblasti finančních transakcí vydané v roce 2020. 
Směrnice OECD o převodních cenách je základní dokument, který upravuje mezinárodně uznávané principy a pravidla pro oceňování a dokumentaci transakcí mezi spojenými osobami. Směrnicí OECD se řídí i Finanční správa České republiky, která se dlouhodobě a úspěšně zaměřuje na převodní ceny v rámci daňových kontrol.  
Jsou ceny vnitroskupinových transakcí Vaší společnosti v souladu s novým zněním Směrnice OECD? Ovlivní tato změna nastavení převodních cen ve Vaší skupině? Pomůžeme Vám zjistit odpovědi na tyto otázky a provedeme Vás změnami, které přináší nová Směrnice OECD o převodních cenách, stačí nám napsat nebo zavolat.***
 
Natalia Pryhoda
PwC | Daňové a právní služby