Evropa přijala takzvanou digitalizační směrnici a Česko při její implementaci změní způsob zakládání společnosti, zrovnoprávní elektronický podpis s klasickým "papírovým" ověřeným podpisem a zavede novou evidenci, tentokrát evidenci vyloučených osob.

Již nyní je možné založit pomocí videokonference společnost u notáře. Zakladatel, který má kvalifikovaný podpis, se přihlásí přes aplikaci prostřednictvím e-identity (např. čipový občanský průkaz nebo bankovní identita) a s notářem online sepíší notářský zápis o založení. 

Videokonferencí současně dostanou všechny dokumenty tzv. ověření elektronického podpisu a budou mít stejný status jako podepsané papírové dokumenty ověřené u advokáta, notáře nebo na Czechpointu. Bude možné je použít např. pro účely živnostenského úřadu, obchodního rejstříku apod. Zatím toto ale ne úplně funguje. 

Plné zrovnoprávnění “papírového“ ověření a elektronického je ale plánováno až na 1. července, kdy se počítá s tím, že ověřené elektronické podpisy budou přijímat a umět číst i všechny úřady. Ověřovat elektronické podpisy budou i advokáti, nebo Czechpointy.  

Systémy zatím nefungují ideálně, směr je určitě ale správný, a to zejména v době stále hrozících karantén a izolací a rostoucím tlakem na „paperless“ firemní řešení. Je tedy možná jen škoda, že kvalifikovaný podpis/ eIDAS, který se konečně začal ujímat, na notářské zápisy nestačil, a je potřeba dalšího ověření. Každý posun do 21. století je dobrý.

A ihned? To pouze jen pro společnosti se základním kapitálem do 20 000 Kč. Ostatní si budou muset počkat na založení bankovního účtu. A také pokud bude zapsán i předmět činnosti – např. pronájem nemovitostí, nikoliv jen předmět podnikání. I tady se pak počítá s novinkou a podle směrnice pak nebude potřeba k zápisu společnosti do obchodního rejstříku ani živnostenské oprávnění. To bude možné, prozatím, získat až po zápisu.
***

Petra Kinclová

Klára Zikmundová

PwC Legal | Tým korporátního práva