Český statistický úřad vydal dlouho očekávaný Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat. Tento číselník je důležitý pro využití tzv. Zjednodušeného hlášení Intrastat, kdy lze podat pouze jedno hlášení za rok bez uvedení podrobností o zboží (detaily zde). Zbožím ze seznamu jsou především potraviny a zvířata všeho druhu a některé chemikálie. Zjednodušené hlášení Intrastat můžete využít, pokud jste v roce 2021 nedosáhli limitu ve směru odeslání nebo přijetí 20 milionů Kč a zároveň neobchodujete se zbožím uvedeným v tomto seznamu. Po podání zjednodušeného hlášení je třeba i nadále hlídat limit 20 milionů Kč a obchodované zboží. Pokud dojde během roku k porušení jedné z těchto dvou podmínek, budete muset po zbytek roku podávat běžná hlášení Intrastat.***

Martin Diviš, Tomáš Hajdušek
PwC | Daňové a právní služby