Investice do technologických inovací směřujících k ochraně klimatu v loňském roce trojnásobně vzrostly. Často však nemíří tím nejpotřebnějším směrem, nejvíce problematické oblasti získaly jen čtvrtinu z celkově investované částky, vyplývá z aktuálního reportu PwC State of Climate Tech 2021. Nyní investice míří hlavně do dopravy, pozornost si ale zaslouží i solární a větrná energie, zelený vodík nebo omezení plýtvání potravinami.

Privátní investoři a fondy investovali za 12 měsíců zahrnujících 2. pololetí 2020 a 1. pololetí 2021 celkem 87,5 miliardy dolarů (téměř dva biliony korun) do technologií směřujících ke zmírnění změny klimatu. Oproti předchozím 12 měsícům to představuje trojnásobný růst. Investice přitom zrychlily především v loňském roce, více jak dvě třetiny z uvedeného objemu připadají na 1. pololetí 2021. Z každého proinvestovaného “venture-kapitálového” dolaru tak nyní 14 centů směřuje právě do klima technologií.

Podle aktuálního reportu PwC State of Climate Tech 2021 je ale dlouhodobě ne zcela vyhovující směr investic, protože ty nejsou využity tam, kde přispějí k nejefektivnějšímu snížení emisí. Do top pěti nejúčinnějších technologických oblastí, které mají potenciál snížit globální emise o 81 %, směřovalo pouze 25 % investic mezi lety 2013 a prvním pololetím 2021. Konkrétně se jedná o solární a větrnou energetiku, produkci zeleného vodíku, prevence před plýtvání jídlem a alternativní (nízkoemisní) potraviny.

Startupy-investice-graf-social_1024x512 (1)Naopak “přeinvestováno” vzhledem k poměrně nízkému potenciálu redukce skleníkových plynů je v oblasti osobních a lehkých užitkových elektromobilů, které na sebe natáhly 60 % investic v daném období, ačkoli mají potenciál odstranit z atmosféry jen 3 % emisí skleníkových plynů.

„Pokud chceme být uhlíkově neutrální do roku 2050, tak potřebujeme do 10 let snížit emise na polovinu. Abychom celosvětově tohoto cíle dosáhli, musíme inovovat. Dobrou zprávou je, že si to uvědomují i investoři. Ale zároveň je jasně vidět, že rozmístění investic může být daleko smysluplnější a efektivnější, tak, aby byly využity tam, kde je největší potenciál ke snížení emisí,“ uvedl partner PwC Jan Brázda. Je tak podle něj otázkou, jestli jsou tyto sektory pro investory neatraktivní nebo se o problémech jen dostatečně nemluví.

Téma je přitom silnější pro stále větší skupinu investorů. Jen v prvním pololetí loňského roku se počet investorů v tomto směru téměř zdvojnásobil a průměrná výše jedné transakce se téměř zečtyřnásobila na 96 milionů dolarů. Opět ale platí, že nejvíce investic (téměř dvě třetiny z celkového objemu) přitom míří do dopravy, a to především v souvislosti s rozvojem elektrických aut nebo tzv. mikromobility.

Postup investorů je logický, své peníze směřují tam, kde cítí nejvyšší návratnost. Tedy do již relativně dospělých a v praxi užívaných technologií, jako jsou právě elektromobily. Země potřebuje, aby podobná, ne-li silnější podpora, mířila i do transformace energetiky, například prostřednictvím využití zeleného vodíku, malé modulární reaktory nebo technologie carbon capture. Jen tak dokážeme splnit závazek snížení globálního oteplování planety,“ dodal Jan Brázda.

Např. celosvětová poptávka po vodíku bude v nejbližších letech postupně a stabilně růst. Po roce 2030 pak dojde k prudkému zvýšení poptávky. Náklady na získávání vodíku ekologickou cestou by přitom do roku 2030 měly klesnout o polovinu a v poklesu budou pokračovat i nadále. Vodík bude přitom získávat stále větší uplatnění nejen v energetice a dopravě, ale i v dalších odvětvích, jako je stavebnictví.

Nejvíce investic do technologií ochraňujících klima míří v současné době z USA, jejichž investoři stojí zhruba za dvěma třetinami celosvětových investic (56 miliard dolarů). Evropa následuje s velkým odstupem a 18 miliardami mířícími především do dopravních témat, čínští investoři investovali e stejném období zhruba 9 miliard.

Od roku 2013 do této oblasti zamířily investice v celkovém objemu 222 miliard dolarů, každým rokem se přitom částka rychle zvyšuje. Investoři zároveň jasně deklarují, že tlak na udržitelné podnikání dále rychle roste i z jejich strany. Téměř polovina z nich jasně potvrzuje, že nebude investovat do firem, které nepodnikají dostatečné kroky v environmentální a sociální udržitelnosti (ESG). Pro čtyři z pěti investorů je pak přístup firem v oblasti ESG jedním z rozhodujících faktorů při rozhodování o investicích.