Součástí Programového prohlášení nové vlády v oblasti veřejných financí je zajištění lepších "opatření proti zneužívání transfer pricingu a nelegálním praktikám optimalizace a daňovým únikům". Lze proto očekávat, že finanční správa spustí novou vlnu kontrol zaměřených na převodní ceny.

Daňoví poplatníci, kteří mají transakce se spojenými osobami, mají možnost sporům s finanční správou o nastavení převodních cen předejít pomoci závazného posouzení způsobu stanovení převodních cen. Jedná se o dohodu s finanční správou o tom, že pokud budou převodní ceny nastaveny předem dohodnutým způsobem odsouhlaseným finanční správou, nebude v případě kontroly rozporován.
Pokud chcete mít jistotu, že převodní ceny ve Vaší skupině jsou nastaveny správně, nebo máte jakékoliv dotazy ohledně oceňování vnitroskupinových transakcí, neváhejte nás kontaktovat.***
 
Natalia Pryhoda
PwC | Daňové a právní služby