S účinností od 1. ledna 2022 došlo ke změnám v příloze č. 3 zákona o DPH vymezující kategorie zboží, u kterého se uplatňuje 15% sazba DPH. Úprava se týká některých zdravotnických prostředků spadajících pod kódy celní nomenklatury 01–96 určených pro výlučnou osobní potřebu nemocných nebo zdravotně postižených k léčbě nebo ke zmírnění důsledků.

U zdravotnických prostředků hrazených z veřejného zdravotního pojištění se nyní 15% sazba DPH uplatňuje na zboží, které lze zařadit do úhradových skupin v tabulce č. 1 oddílu C přílohy č. 3 či do přílohy č. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Výjimku z tabulky č. 1, na kterou se 15% sazba DPH nevztahuje, tvoří nekategorizované zdravotnické prostředky, vata buničitá nebo náplast jiná než hypoalergenní. U těchto artiklů se uplatňuje základní 21% sazba DPH.

Naopak u zdravotnických prostředků zhotovených na základě předpisu a individuálního návrhu charakteristik, určených k použití pouze pro konkrétního pacienta došlo k rozšíření uplatnění 15% sazby DPH také na jejich příslušenství.

Pokud byste měli ke změnám uplatnění sazeb jakékoliv dotazy, neváhejte se na nás obrátit.***

Martin Diviš, Tomáš Hajdušek
PwC | Daňové a právní služby