Evropská chemická agentura přidala na kandidátský seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) v lednu další čtyři substance, jejich přesnou identifikaci a oblasti použití naleznete na webových stránkách ECHA. Jak jsme Vás již informovali v předchozím článku, předměty, které obsahují tyto a další látky ze seznamu, musí společnosti, které je uvádí na evropský trh, hlásit do databáze SCIP. Spolu s kandidátským seznamem se významně rozšiřuje i okruh předmětů, které mají být v této databázi ohlášeny, proto Vám doporučujeme průběžnou kontrolu portfolia Vašich produktů. Rádi Vám v tomto budeme nápomocni. 
 
V souvislosti s informační povinností výrobců a dodavatelů chemických látek bychom také rádi zmínili probíhající veřejnou konzultaci k zjednodušení a digitalizaci požadavků na označování chemických látek, kterou iniciovala Evropská unie. Pokud máte zájem přispět svým názorem, dotazník k vyplnění a bližší informace naleznete na webových stránkách Hospodářské komory ČR. ***
 
Martin Diviš, Michaela Vraná, Barbora Novotná
PwC | Daňové a právní služby