Vláda na svém zasedání schválila návrh na zrušení celého systému elektronické evidence tržeb, a to s účinností od 1. ledna 2023. Nyní budou o návrhu postupně hlasovat obě komory Parlamentu a na závěr se očekává podpis prezidenta. Vzhledem ke složení zákonodárného sboru se očekává hladký průběh schvalování. Evidenci nebude možné provozovat ani v dobrovolném režimu a tím pádem bude opět nutné udělat zásah do pokladních systémů.

Elektronickou evidenci tržeb zavedla v prosinci 2016 Sobotkova vláda s ministrem financí Babišem a cílila na potírání šedé ekonomiky. Postupně se však celý systém začal rozpadat, zásadní rány zasadil systému Ústavní soud, který nejdříve na podzim 2017 odsunul náběh třetí a čtvrté vlny evidence a následně v únoru 2018 úplně vyloučil z evidování bezhotovostní platby. Během pandemie covid-19 byl celý systém pozastaven právě do konce roku 2022, subjekty však mohly evidovat dobrovolně.

Tiskovou zprávu ke zrušení elektronické evidence tržeb můžete nalézt na stránkách Ministerstva financí. V případě dalších dotazů neváhejte kontaktovat svoji PwC kontaktní osobu.***
 
Martin Diviš, Tomáš Vlk
PwC | Daňové a právní služby