Vláda dnes projedná novelu zákona o daních z příjmů vztahující se k podpoře Ukrajiny. Cílem této novely je podpořit dobročinnost, kterou Češi poskytují Ukrajině v souvislosti s válečnou konfrontací ze strany Ruské federace.

Schválením novely vláda umožní uplatnit odpočet od základu daně při poskytnutí daru jak státu Ukrajina, tak i právnickým a fyzickým osobám sídlícím na Ukrajině. Rozšiřuje se také účel, na který bude možné dar poskytnout. Dále bude možné od základu daně odečíst i hodnotu daru, který byl poskytnut na podporu obranného úsilí státu Ukrajina. Důležitou změnou je rovněž prodloužení maximální možné výše odpočtu, tj. i pro rok 2022 bude možné odečíst maximálně 30 % základu daně.

Dle současného znění zákona nejsou poskytnuté dary daňově uznatelným nákladem. Avšak součástí plánované změny zákona o daních z příjmů je, že výdaje, které poplatník vynaloží na poskytnutí nepeněžních darů na pomoc státu Ukrajina a jeho obyvatel, budou daňově uznatelné, budou-li naplněny podmínky dle § 15 odst. 1 či § 20 odst. 8. Rozdílem oproti odpočtu od základu daně je, že je lze poskytnou přímo jakékoliv fyzické nebo právnické osobě při naplnění zákonem uvedeného účelu. O stejnou hodnotu pak již nebude možné snížit základ daně.

Dojde také k rozšíření okruhu subjektů, které mohou odpočet uplatnit. Nově se nebude vztahovat jen na české poplatníky, ale i na ukrajinské, a to v případě, že jejich zdanitelné příjmy ze zdrojů na území ČR tvoří 90 % zdanitelných příjmů, což do nynějška bylo možné jen u rezidentů zemí EU či EHP.

Předpokládaná účinnost novely je plánována na přelom dubna a května, avšak vše výše uvedené bude zpětně účinné již od začátku roku 2022. Dle informace MF bude ale finanční správa již nyní postupovat v souladu s touto plánovanou změnou. O dalším vývoji vás budeme informovat.***

Barbora Šťastná
PwC | Daňové a právní služby