Už brzy nebude stačit podnikat odpovědně a udržitelně, ale důležité bude také to, jak efektivně o tom dokážete přesvědčit státní instituce či své obchodní partnery.

Zkratku ESG (Environment, Social and Governance) si dobře zapamatujte, protože ji budete v příštích měsících a letech slýchat čím dál tím častěji. Evropská legislativa (CSRD) týkající se udržitelnosti a odpovědnosti při podnikání už od roku 2023 dolehne na firmy s více než 250 zaměstnanci při překročení hranice pro výši aktiv či velikost obratu. Jenže většina z nich ještě s přípravou vůbec nezačala. A představa, že ESG je to samé co CSR a celý problém se „zfoukne“ posláním pár korun na zvířátka v zoologické zahradě, je zažraná v hlavách managementu opravdu hluboko…

Ve skutečnosti budete potřebovat vymyslet způsob, jak sesbírat hromadu roztříštěných dat na řadě vstupních míst, bezpečně je zpracovat a ve správném formátu je pravidelně posílat konkrétním institucím a obchodním partnerům. Expertů na finanční reporting najdete ve firmách jako šafránu, a o těch, kteří rozumí reportingu nefinančnímu, to platí dvojnásob.

Výsledkem spolupráce softwarových vývojářů a týmů zaměřených na oblast udržitelnosti je nástroj PwC ESG Management Solution. Ten nyní nabízíme společnostem, jež podléhají směrnici NFRD (v budoucnu CSRD), ale také komukoliv, kdo chce svá ESG data reportovat dobrovolně.

„Zásadní výhodou našeho řešení pro nefinanční reporting je to, že ušetří spoustu času a starostí každé firmě. Není totiž potřeba do detailu rozumět výpočtům, které aplikace udělá za naše klienty automaticky. Ti také mohou mít jistotu, že jsou v aplikaci vždy zahrnuty nejnovější legislativní požadavky,“ vysvětluje partner společnosti PwC Pavel Štefek.

Nástroj pro ESG reporting přitom neřeší jenom oblasti přímo spojené s interním reportingem, ale také problematiku dodavatelských řetězců. Regulátoři totiž tlačí na to, aby firmy uměly prokázat odpovědný přístup k přírodě i zaměstnancům u svých dodavatelů, nebo dokonce dodavatelů svých dodavatelů. Software, který dokáže data od tisíců partnerů sesbírat, setřídit a správně exportovat, je tak pro řadu firem v podstatě nutností.

„Řešení je připravené jako tzv. end-to-end. Data tedy sesbírá, vše potřebné spočítá, převede do správných jednotek, přehledně zobrazí, připraví reporty, umožní nastavení metrik, management výkonu a cílů. To vše v rámci jediné bezpečné platformy, do které mohou klienti přistupovat odkudkoliv,“ dodává Pavel Štefek. Ujišťuje, že obrovský důraz byl kladen zejména na kvalitu dat, validace, ukládání logů o výpočtech a činnostech a možnost vše prokázat u budoucích auditů a prověrek.

Protože jde o legislativu s globálním dopadem, týmy společnosti PwC zaměřující se na oblast udržitelnosti implementují nástroj pro řízení problematiky ESG po celém světě. Jsme proto připraveni nabídnout profesionály, kteří mají s řízením ESG data udržitelným podnikáním řadu let zkušeností. Pamatujte na to, že více než kdy jindy platí, že firmy v budoucnu budou muset podnikat buď udržitelně, nebo vůbec.