Méně než polovina z významných evropských firem má alespoň nějaký přehled o záměrech a dopadech akčního plánu European Green Deal. Kvůli nedostatečnému povědomí je alespoň částečně na jeho implementaci zařízena jen necelá polovina firem. A pouhých 11 % je přesvědčeno, že jsou na Green Deal skutečně připraveny, vyplývá ze studie PwC Green Deal Survey. Současná válka na Ukrajině může zavádění tzv. zelené dohody pomoci, protože evropské státy i firmy se budou chtít zbavit závislosti na ruské ropě a plynu.

Evropská unie se bude chtít rychle zbavit závislosti na ruské ropě a plynu. Tato potřeba tak vyvolá ještě větší podporu programu European Green Deal ve směru snížení spotřeby fosilních paliv a přechodu na obnovitelné zdroje energie. 

„Evropská komise již prohlásila, že závislost EU na ruské ropě musí skončit výrazně dříve než v roce 2030. Potřeba přechodu na čistou energii, ke které míří Green Deal, je tak nyní ještě jasnější a urgentnější,“ vysvětlil partner PwC pro ESG Jan Brázda. Řešením snížení závislosti na ruské ropě a plynu může být mj. větší rozvoj solárních energií, rychlejší dekarbonizace průmyslu, zvýšení produkce biometanu nebo vyšší využití vodíku.

2022-04_Green_deal_survey_reportjpgEuropean Green Deal je soubor pravidel a nařízení vedoucí k dosažení klimatické neutrality Evropy do roku 2050. Podle aktuálního průzkumu PwC mezi 300 evropskými top manažery je stále povědomí o tomto akčním plánu velmi nízké. Plných 60 % firem připouští, že nemá o Green Deal žádné povědomí, naopak pouhých 21 % firem říká, že jsou s plánem seznámeny detailně. 

„V souvislosti s Green Dealem se mluví jen o několika tématech, např. elektromobilitě. Tato témata vyvolávají často i kontroverzi. Green Deal je ale komplexní soubor pravidel a opatření vedoucích ke klimatické neutralitě Evropy a je nutné na něj pohlížet jako na celek. Jen v takovém případě jej firmy přijmou a zapracují do svých strategií,“ dodal Jan Brázda z PwC.

Protože firmy v tuto chvíli mají nedostatek informací o Green Deal, nejsou na něj také připraveny. Méně než polovina manažerů říká, že jejich firma je alespoň částečně připravena. A pouhých 11 % by svou firmu označilo za velmi připravenou. Právě nedostatek informací přitom považují za největší překážku příprav.

„Přípravy na zavádění požadavku Green Deal zatím v řadě firem vznikají spíše překotně – bez dostatku informací, bez celofiremní strategie, bez koordinace mezi jednotlivými útvary. Třetina firem např. už začala zavádět technologická vylepšení, aniž by předem zjišťovala možnosti finanční podpory ze strany EU. Firmy proto jasně deklarují, že potřebují více informací a podporu při přípravě implementace,“ uzavřel partner PwC Brázda.

Dvě třetiny dotázaných firem už přitom na zavádění opatření vyčlenily investiční prostředky, tak aby byly více udržitelné již v nejbližších třech až pěti letech. Zaměřují se přitom především na využívání zelené energie (78 %), snížení spotřeby energií (60 %), snížení spotřeby plastů (59 %) a snižování uhlíkových emisí (59 %). 

Zezelenání Evropy povede k fundamentálním změnám ve fungování celé evropské ekonomiky. Cílem je, aby se Evropa do roku 2050 stala prvním klimaticky neutrálním kontinentem. PwC Green Deal Survey vznikl mezi 300 generálními, finančními či provozními řediteli ve 13 evropských zemích.