Aktuální ekonomická situace a vyhlídky na její zlepšení nejsou příliš optimistické. Dle posledních čísel se produkce aut u nás za březen 2022 propadla o 21 %. Někteří zástupci autoprůmyslu i proto volají po zavedení tzv. kurzarbeitu.

Pod kurzarbeit můžeme zařadit programy podpory od státu v době částečné práce dle zákona o zaměstnanosti. Tyto programy vyhlašuje v mimořádných situacích ohrožujících ekonomiku České republiky (například pandemie, kybernetický útok, živelná katastrofa) nařízením vláda ČR. V současné době takový program vyhlášen není. Konkrétní programy budou vyhlašovány pro určité odvětví, část nebo celou ČR, a to pokud jeho zaměstnanci nemohou konat práci pro některou z překážek v práci na straně zaměstnavatele. Příspěvek se zaměstnavateli poskytuje až ve výši 80 % náhrady mzdy náležející zaměstnanci a pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Podpory budou vyhlašovány na maximálně 12 měsíců.

Spuštění těchto programů však může mít dopad na disponování s podílem na zisku či jinými vlastními zdroji těch společností, které budou v rámci programu kurzarbeit čerpat veřejnou podporu. Přílohou žádosti o výše uvedené podpory totiž bude prohlášení zaměstnavatele dokládající mj., že zaměstnavatel měsíc před účinností nařízení vlády o spuštění daného programu podpory nevyplatil členům, společníkům nebo akcionářům a dalším osobám mimořádné podíly na zisku, ani mezi ně jinak nerozdělil vlastní zdroje a ani jim neposkytl jiné mimořádné plnění, a obsahující závazek tak neučinit ani po dobu čerpání příspěvku a následujících 12 měsíců.
***

Anna Kameníková

PwC Legal