PwC CEE (region střední a východní Evropy) oznamuje uzavření strategického partnerství se společností Alteryx, globálním lídrem analytické automatizace. Díky tomuto partnerství bude společnost PwC CEE schopna nabízet svým klientům v 27 zemích napříč celým regionem přístup k platformě Alteryx Analytics Automation, a to formou modelu Software as a Service (SaaS).

„Přístup k unifikované analytické end-to-end automatizaci a pokročilé platformě využívající data science, kterou nabízí právě Alteryx, je klíčem ke zvýšení provozní efektivity v rámci všech oddělení organizace. Díky tomu je zajištěno přesnější a rychlejší zpracování dat, což je pro efektivní obchodní rozhodování zcela zásadní. Ne všechny firmy jsou však v pozici, kdy by mohly vybudovat plnohodnotné technologické týmy a interní infrastrukturu a této příležitosti tak využít. Pomocí tohoto strategického partnerství se společností Alteryx může PwC nabídnout svým klientům příležitost k tomu, aby objevili sílu pokročilé analytické automatizace, strojového učení a procesů data science, aniž by bylo třeba nějak zásadně investovat do digitálního upskillingu zaměstnanců dané firmy a související nezbytné infrastruktury,“ uvedla Dagmar Haklová, leader pro partnerství PwC CEE a Alteryx.  

„Zájem byznysových uživatelů o rychlé získávání informací z obrovského množství dat, s nímž se jejich společnost potýká, je na historickém vrcholu. To  ještě více posiluje nutnost unifikovat a zjednodušit analytickou činnost a data science v celé firmě. Napříč celým regionem střední a východní Evropy vidíme obrovský potenciál pro náš rostoucí partnerský ekosystém a díky tomu, že pomáháme našim zákazníkům maximalizovat hodnotu platformy Alteryx a přinášet jim analýzy bez ohledu na to, jakou mají interní kapacitu, dokážeme podpořit digitální transformaci v celém regionu,“ uvedla Barb Huelskamp, SVP společnosti Alteryx pro oblast globálních partnerství.

V rámci modelu SaaS budou experti PwC CEE schopni navrhnout procesy datové automatizace dle pracovních postupů platformy Alteryx a poskytovat tak k takovým automatickým řešením online přístup, kdykoli jej klienti budou potřebovat, a získávat potřebné výstupy, aniž by museli žádat zaměstnance PwC o nahrávání dat.

„Je známá věc, že když něco nemůžete změřit, nemůžete to ani řídit. Jenže i když jsou data dnes k dispozici téměř o všem, je velmi náročné je třídit a dostávat z nich potřebné informace. Partnerství mezi PwC CEE a Alteryx právě tento problém řeší pomocí automatizace časově náročného manuálního zpracování dat způsobem, který je překonává časové i dovednostní překážky. Osvědčilo se nám to v podstatě ve všech oborech, ať už jde o audit, vyhodnocování rizik nebo daňové poradenství,” říká vedoucí partner daňového poradenství PwC Česká republika Martin Diviš.

Platformu Alteryx lze využít pro automatizovanou analýzu každého druhu počínaje přípravou dat a jejich nakombinováním, přes analýzu, tvorbu modelů strojového učení až po přípravu datových výstupů  v požadovaných formátech. Takto budou firmy moct urychlit interní procesy, minimalizovat čas strávený identifikací a opravováním lidských chyb, řešit technické obtíže při potýkání se s extrémním objemem dat, standardizovat datové procesy a minimalizovat manuální činnost prováděnou neustálým opakováním jednotlivých úkonů. Díky lepším přehledům a kvalitnější datové kontrole mohou svým zákazníkům poskytovat přidanou hodnotu.

PwC využívá platformu Alteryx již v mnoha různých oblastech s vynikajícími výsledky při automatizaci zpracování dat v managementu a statistickém reportingu, kontrole, konsolidaci, přípravě vstupních dat pro systémy ERP, záznamech do účetních deníků, rekonciliaci dat, převodních cenách, daňových kalkulacích a kontrolách, fakturaci, AP/AR rekonciliaci, přípravě finančního výkaznictví, mzdových podkladů a jiné rekonciliace dat, kalkulacích cla, statutárním reportingu a mnoha dalších činnostech. 

Platforma Alteryx však nepřináší hodnotu jen do oblasti financí, účetnictví, daní a HR, ale rovněž i do všech oblastí podnikání, kde lze pomocí informovaného rozhodování na základě dat řešit ty nejsložitější obchodní otázky.

Spojenectví mezi společnostmi PwC CEE a Alteryx je důsledkem globálního partnerství PwC a Alteryx. Vychází z rozsáhlé regionální zkušenosti PwC v oblasti transformačních řešení tvorby dat a jejich interního využití, a to kombinací datové analýzy, financí, účetnictví a daňové expertizy s našimi digitální schopnostmi.

Stručné shrnutí zkušeností PwC CEE s platformou Alteryx

  • Více než 1670 aktivních uživatelů platformy Alteryx v roce 2022;
  • Jen na samotné platformě Alteryx Gallery se nachází téměř 5 000 pracovních postupů Alteryx navržených společností PwC v regionu CEE (vyjma dalších pracovních prostorů pro uchovávání a použití);
  • Odborníci ze společnosti PwC CEE prokazují unikátní schopnost využít platformu Alteryx v kombinaci s datovou analýzou, financemi, účetnictví, daněmi, ESG a dalšími oblastmi. 

Základní údaje týkající se globální aliance PwC a Alteryx

  • V PwC využíváme platformu Alteryx k automatizaci datových procesů v auditu, účetnictví, daních, HR, podnikového poradenství a jiných obchodních činnostech již od roku 2018;
  • PwC po celém světě zaměstnává více než 50 000 expertů na Alteryx, z nichž tisíce mají certifikaci v úrovni Core, Advanced a Expert.
  • PwC je lídrem ve více než 100 předních analytických reportů včetně:
  • Data & Analytics Service Providers, 2020 (Gartner Magic Quadrant Leader)
  • Worldwide Business Analytics Consulting and Systems Integration Services 2020 (IDC MarketScape Leader)
  • Worldwide Cloud Business Analytics Services 2020 (IDC MarketScape Leader)
  • AI Consultancies (Forrester Leader)