Finanční správa potvrdila závěry Koordinačního výboru týkající se uplatňování DPH u zpětného finančního leasingu v návaznosti na evropský rozsudek C-201/18 Mydibel. V projednaném příspěvku souhlasí, že v situaci, kdy nájemce prodá zboží leasingové společnosti a následně si jej zpětně pronajme, nedochází ke dvěma transakcím, tj. k dodání zboží z nájemce na leasingovou společnost a zpět. Naopak taková operace je prováděna za účelem navýšení likvidních prostředků nájemce a jedná se tedy z pohledu leasingové společnosti o jednu transakci představující poskytnutí finanční služby osvobozené od DPH bez nároku na odpočet.

V současnosti je připraven k projednání navazující příspěvek týkající se předčasného ukončení zpětného finančního leasingu, o jehož průběhu Vás budeme informovat. Pokud by se Vás tato tématika týkala, neváhejte se na nás obrátit.***

Martin Diviš, Tomáš Vlk
PwC | Daňové a právní služby