Se zkratkou ESG (Environment, Social and Governance) jste se už určitě setkali. Skrývá se pod ní ucelený pohled na ohleduplné a udržitelné podnikání a investování. S ESG jde ruku v ruce také takzvaný nefinanční reporting, který bude s daty od roku 2023 povinný pro firmy nad 250 zaměstnanců se stanovenou výší aktiv a obratu. Na co byste si při jeho zpracování a odesílání měli dát pozor?

 1) ESG není CSR

Mysleli jste, že se společenská odpovědnost měří finančními prostředky odvedenými na charitativní účely, počtem podpořených zvířátek v ZOO nebo kilometry vyčištěných říčních koryt? Kdysi možná ano, jenže teď už to rozhodně nestačí. ESG i nefinanční monitoring mají daleko širší záběr – třeba jak odpovědně se firma chová ke svým zaměstnancům, jak funguje její dodavatelský řetězec nebo jakou má její činnost uhlíkovou stopu.

2) Bez reportingu a ESG to brzy nepůjde

Už za rok budou muset velké firmy povinně zveřejňovat nefinanční zprávu, která přesně popíše jejich chování v oblasti udržitelnosti. Banky pak například omezí financování projektů, které budou mít negativní dopad na životní prostředí. A za nesplnění povinnosti mohou přijít citelné sankce.

3) Pozor na sběr dat i jejich kontrolu

Shromáždit všechna potřebná data rozhodně není práce na jedno odpoledne. Naopak, bude nutné zapojení spousty lidí z různých útvarů od HR přes infrastrukturu, interní finance či compliance až po jednotlivé byznysové týmy. A sběrem dat vaše práce nekončí. Zásadní je totiž jistota, že máte data kompletní a přesná. Již velmi brzy budou předmětem nezávislého auditu.

4) Bez převodů jednotek se neobejdete

Je skvělé, že znáte celoroční spotřebu každého auta z firemní flotily s přesností na litr. Jenže v rámci ESG reportingu se pracuje s giga jouly (GJ). Proto se vyplatí oprášit znalosti fyziky a raději vše důkladně zkontrolovat. Pokud si na svá školní léta pamatujete, určitě víte, že se dá v jednotkách a jejich převodech nasekat spousta chyb.

5) Zaměřte se na citlivá data

Jedním z parametrů, které ESG zkoumá a popisuje, je i tzv. platová nerovnost. Jenže zrovna tyto údaje patří k citlivým a jen tak do e-mailu vám je nikdo nepošle. Ve firmě proto musíte ustanovit proces, kterým získáte relevantní výsledky, ale přitom nevystavíte citlivá data jakémukoliv riziku uvnitř či vně firmy.

 6) Výsledek sedí. Ale jaký byl postup?

V hodinách matematiky byl často důležitější postup výpočtu než konečný výsledek. A také u ESG platí, že samotný výsledek nikomu stačit nebude. Pro audit nefinančního reportingu budete potřebovat zdrojová data i schopnost ukázat, jak jste s nimi pracovali. Nezapomeňte si vše pečlivě uchovat, a to včetně mezivýpočtů.

 7) Výpočtem to nekončí. Naopak!

„Něco překrásného se končí, něco překrásného se počíná.“ Slova básníka Jaroslava Seiferta platí i ve světě byznysu, a toho udržitelného obzvlášť. U nefinančního reportingu totiž nejde jen o výsledek, ale také o to, jak se z něj poučíte. Vaše firma by si měla stanovit cíle v oblasti udržitelnosti i odpovědnosti. A jasně vytyčit cestu, kterou se k nim propracuje.

 

Problematika ESG a nefinačního reportingu je samozřejmě složitější, než se vejde do seznamu s pouhými sedmi body. Naše týmy zaměřené na oblast ESG vám ale rády pomohou. V PwC jsme vyvinuli speciální nástroj ESG Management Solution, který vám nefinanční reporting výrazně usnadní. Zajistí totiž celou řadu činností od sběru dat v celé firmě přes jednotlivé výpočty a validaci až po přehledné výstupy a interaktivní dashboardy, kde je možné sledovat dlouhodobý výkon a plnění cílů.

 ESG data totiž budete potřebovat po celý rok, jednou roční zprávou to „nezfouknete“. Téměř s jistotou budou data jako aktuální výše uhlíkové stopy chtít různí obchodní partneři na pravidelné bázi. Proto je důležité je mít stále po ruce. Náš ESG nástroj vám umožní jejích okamžitý export v požadované formě i rozsahu.

 

Více najdete na webu pwc.cz/esgms