Stoupající ceny surovin a služeb i nedostatek materiálu na trhu zvyšují tlak na nákupní oddělení společností. V této souvislosti se vnímání digitální transformace nákupních procesů změnilo a stává se  nutností překonat problémy spojené s kontrolou nákladů, trasováním dodavatelského řetězce a zabezpečením dodavatelských vztahů. Přečtěte si ty nejzajímavější výstupy ze čtvrté studie PwC na téma digitalizace nákupu, které se zúčastnilo přes 800 společností z více než 60 zemí. 

Arbeiter-auf-treppe-gruen-909084582-1600x900_blogPřístup k nákupním datům

Ze studie vyplynulo, že většina (55 %) společností zápasí se správou nákupních dat, zatímco pouze 10 % tvrdí, že úroveň kvality těchto dat je dostatečná a pomáhá jim dosahovat lepších výsledků. Mezery v digitalizaci procesů ztěžují možnost nákupu vhodně zacílit na oblast, které se věnovat pro dosažení úspor nebo dalších přínosů a zároveň mohou zpomalovat reakci obchodního oddělení na nárůst cen na trhu. 

Digitalizace jako hnací síla

Další zajímavý výstup se týká vztahu úrovně digitalizace a schopnosti využívat nákupní data. 4 z 5 společností s vysokou úrovní digitalizace procesů pracují s nákupními daty aktivně a ve svůj prospěch, zatímco více než 75 % společností s nízkou úrovní digitalizace v rámci oddělení nákupu prohlašuje, že mají s využitím dat potíže. Vyšlo tedy najevo, že schopnost využívat nákupní data přímo souvisí s digitální vyspělostí oddělení nákupu. Digitalizaci tedy můžeme bez nadsázky označit jako opravdu výkonnou hnací sílu řízení kvality dat.

Vize CEOs malých a středních podniků

Studie se zabývá i strategickým výhledem do budoucnosti. Zajímavým číslem je v tomto směru 49 % – tolik malých a středních podniků plánuje zvýšit dlouhodobé investice do digitalizace řízení nákupu, a to výrazně, tedy o více než 10 %. Mírné navýšení (3–9 %) plánuje 34 % CEOs. 

Realizace úspor jako priorita

Podle studie vidí v současnosti 34 % společností v sektoru průmyslu jako hlavní strategickou prioritu realizaci úspor hned vedle zajištění materiálu na nedostatkovém trhu. Právě zvýšené úsilí nákupního oddělení, transformace způsobu práce a spolupráce s dodavateli, digitalizace nákupu a správné využití dat k dosažení významných úspor vede.

PwC Procurement Consulting

V PwC vnímáme správné fungování nákupních oddělení jako klíčové pro úspěšný chod celé společnosti. Nejde jen o pouhé vysoutěžení lepších cen, ale také o zajištění dlouhodobé dostupnosti materiálu a promítnutí rostoucích cen vstupů do nákladové náročnosti finální produkce. 

Zmíněnými postupy se úspěšně zabývá naše oddělení Procurement Consulting. „Na základě dlouhodobých zkušeností provádíme klienty celým nákupním procesem i jeho částmi od specifikace potřeby a výběrového řízení přes řízení vztahu s dodavatelem až po neustálé zlepšování a hledání možností úspor a dosažením lepších výsledků prostřednictvím digitalizace,“ popisuje průběh spolupráce PwC s klienty expert Jiří Jakoubek. Výsledkem jsou nejen žádané úspory, ale i zvýšení efektivity a spokojenosti celého nákupního oddělení.