Junior Leadership je platforma, která pomáhá, sbližuje, usnadňuje řešení problémů a výrazně zkracuje vzdálenost mezi vedením firmy a zaměstnanci. Jako dobře namazaný stroj spolehlivě pracuje po celý rok.

O co přesně jde? Základem Junior Leadership je obousměrná komunikace mezi nejužším vedením a zaměstnanci napříč celou firmou. Tuto komunikaci organizuje a zajišťuje skupina zástupců–juniorů, která působí už přes dva roky a na začátku ji rozjíždělo 6 lidí. „Od té doby jsme se rozrůstali a postupně měli zástupce v každém týmu RAS (Risk Assurance Services), teď po organizační změně už je to napříč celým BAS (Broader Assurance Services),“ popisuje vývoj Martin Matulík, jeden z členů Junior Leadership. Konkrétně jde o 11 týmů, tedy 11 zástupců. Některé body se týkají pouze oddělení BAS, řada témat má ale dopad na další oddělení.

V praxi funguje Junior Leadership tak, že se zástupci schází většinou jednou týdně a řeší to, co je zrovna na denní agendě, od odměňování přes integraci nově příchozích až po různé eventy nebo práci v zahraničí.

Jednou za dva týdny se pak zástupci účastní schůzky s TOP Leadershipem (TOP jako Tomáš, Olga a Pavel neboli Tomáš Kuča, Pavel Štefek a Olga Cilečková – partneři PwC z oddělení BAS). Společně se věnují buď aktualitám historicky nastavené agendy nebo novým tématům. Partneři se ptají na nejrůznější věci, často chtějí od zástupců něco zjistit - například témata, která by měli řešit na pravidelných schůzkách celého oddělení BAS. Ověřují si, jak na konkrétní sdělení nebo novinky budou reagovat kolegové, zpětně se potom zajímají o odezvu. Na druhé straně potom zástupci Junior Leadership adresují na vedení dotazy, stížnosti a podněty od svých kolegů.

Co se týče komunikace mezi zástupci Junior Leadership a jejich kolegy, probíhá velmi neformální cestou, nejčasněji v rámci běžného setkání v kanceláři, na jobu nebo přes chatovací místnosti. „Novým lidem představím funkci Junior Leadershipu, aby věděli, co dělám, že za mnou mohou přijít. Pak mi napíšou na chatu, chytnou mě v kuchyňce… Existuje samozřejmě i e-mail, kam mohou psát, pravidelně se jich i my sami na podněty ptáme,“ vysvětluje Karel Čapoun, další ze zástupců Junior Leadership. 

Co všechno už v rámci platformy Junior Leadership proběhlo? Nedávno se třeba vzhledem ke covidu řešil nedostatek call budek nebo prostor, kde se může člověk uzavřít. Vznikala poptávka po úpravě designu pracovních prostor. Zástupci zprostředkovávali vedení jednotlivé podněty a v další fázi potom neformální feedback na pilotní program, který již proběhl.

Covid přinesl i téma pracovního prostoru na home office. Členové Junior Leadership zjistili, že ne každý zaměstnanec má doma k dispozici pracovní židli nebo druhý monitor. Výsledkem komunikace byla možnost zapůjčit si potřebné vybavení z práce. Řešilo se také, jestli se zaměstnanci chtějí vrátit do kanceláře, nebo spíš zůstat na home office.

V oddělení BAS má kořeny také Challenge Move Your BAS, která se později uchytila na celofiremní úrovni. Záměrem této výzvy je propojení a poznávání kolegů i mimo práci. Funguje tak, že lidé zapisují do aplikace aktivity, jako je běh, chůze, cyklistika, posilování, tenis, volejbal atd. Ve hře je odměna, nicméně podle zaměstnanců má větší přidanou hodnotu zábava a hecování v rámci příjemné soutěživosti a hlavně skutečnost, že mohou lépe poznat své kolegy a jejich zájmy. 

Další z řady podařených nástrojů je mood monitor – pravidelný dotazník, pomocí kterého lidé anonymně vyjadřují svou náladu, např. jakou cítí podporu manažera nebo jaký mají pocit ze svého dalšího vzdělávání. Výsledky dostává nadřízený a může na základě nich vyvinout aktivitu ke zlepšení stavu.

Mezi nejčerstvější témata patří válka na Ukrajině. Zaměstnanci se ptali, jak PwC pomáhá, jak se mohou zapojit oni. Junior Leadership zájemce propojuje nebo přesměrovává, a celý proces pomoci tak nabírá na efektivitě.

Aneta Brožová k výčtu úspěchů nebo řešených bodů dodává: „Máme i vlastní interní stránky, kde mohou kolegové napříč firmou vidět, co děláme, také posíláme každý měsíc e-mail se shrnutím věcí, které se podařily.“

A jak vidí konkrétní úspěchy Junior Leadership samotní zástupci? „Za veľký úspech považujem, že sa nám podarilo presadiť napríklad social budget, alebo možnosť zorganizovať ski víkend pre 90 ľudí... Vytvára to tímového ducha, máme na to pekné spomienky,“ shrnuje Gabriel Hasík. Social budget je rozpočet určený na mimopracovní aktivity. Podle Karla Čapouna je funkce Junior Leadership i v tomto bodě velmi přínosná: „Máme lepší vhled do toho, co by lidé mimo kancelář chtěli dělat, proto se daří naplnit účel social budgetu – dávat lidi dohromady.“

Martin Matulík k agendě dodává: „Z každodenních věcí vnímám jako největší přidanou hodnotu komunikaci v týmech – kolegy zajímají konkrétní věci nebo nerozumí některým věcem z komunikace vedení. Informace se k nám dostanou a my je můžeme předat vedení, které všechny dotazy zodpoví. Dokážeme v podstatě na každodenní bázi zprostředkovat individuální dotazy a individuální odpovědi.“

Členové Junior Leadership

Denis Hlinka
Data Solution Architect

Denis je součástí Big Data Analytics a Data Science týmu. Tento tým buduje datové platformy, poskytuje technické poradenství pro interní a externí klienty a využívá nejnovější technologie, procesy a metodologie vývoje. Denis se specializuje na datové modelování, programování, technický návrh komplexních řešení a technickou implementaci. Zároveň komunikuje s klienty a při své práci využívá i projektový management. 

 

Aneta Brožová
Senior Associate, Business Intelligence v týmu Digital Enablement

Aneta je součástí týmu Business Intelligence v Digital Enablement. Tento tým provází klienta od stanovení metrik přes shromažďování dat až po vytváření reportů ve formě vizuálního dashboardu, kde je možné sledovat všechny KPI na jednom místě. Společnosti se tak mohou efektivně rozhodovat na základě dat, která se dají snadno interpretovat v reálném čase.

 

Anna Tubert
Training Coordinator v PwC Academy

Anna působí v PwC Akademii, kde pomáhá klientům a kolegům posouvat jejich znalosti na vyšší úroveň a rozvíjet se nejen profesně, ale i osobně. Zároveň se podílí na neustálém rozšiřování portfolia kurzů a stará se o to, abychom klientům poskytovali vzdělávací programy a kurzy v oblasti financí a účetnictví, řízení změn a inovací nebo HR.

 

Gabriel Hasík
Senior Associate v Risk Assurance

Gabriel je již více než 5 let členem týmu SPA (systémový procesní audit), který slouží jako podpora auditu v otázkách IT, kybernetické bezpečnosti a verifikace dat. Do Junior Leadership týmu se zapojil hned na jeho začátku. S jeho pomocí rád organizuje aktivity pro své kolegy.

 

Karel Čapoun
Senior Associate v Assurance Services

Karel je součástí týmu CEE Capital Markets a spolupracuje na úpisech dluhopisů na lokálních a mezinárodních trzích, mezinárodních IPOs v Evropě a USA a transakcích SPAC. Zkušenosti sbírá střídavě v kancelářích PwC v Praze a Varšavě.

 

Martin Matulík
XR & Awareness Leader

Martin se v PwC věnuje zvyšování povědomí o kybernetické bezpečnosti zábavnou formou a vývoji zážitků ve virtuální a rozšířené realitě. Na Junior Leadershipu se mu líbí zejména zkvalitňování vzájemného porozumění napříč firemní strukturou a propojování různorodých pohledů pro nalézání optimálního řešení všech zúčastněných stran.

 

Nina Hjelm
Senior Actuarial Associate

Nina působí v týmu Capital Markets & Accounting Advisory na seniorní pozici, kde se věnuje pojistně-matematickým otázkám. Aktuálně se v rámci své pracovní náplně zaměřuje zejména na audit a implementaci IFRS 17 v českých a jiných evropských pojišťovnách a také na různé projekty v oblasti pojistně-matematického poradenství.

 

Jana Neuhäuserová
Senior Associate v Risk Assurance

Jana je součástí týmu Udržitelnosti/Sustainability, který pomáhá firmám směřovat k udržitelnému podnikání. Hlavní oblasti, na které se aktuálně soustředí, jsou EU regulace, zelená elektřina, vodík a testování nové PwC ESG Management Solution appky, díky které firmy snadno vypočítají svou uhlíkovou stopu a další ukazatele v rámci brzy povinného nefinančního reportu. Působení v Junior Leadershipu jí umožňuje „být v obraze“ a „být slyšet“ a zároveň pomáhat propojit naše PwC lídry se všemi ostatními kolegy.

 

Mariana Gomes
Compliance Analyst

Mariana působí jako compliance analytik pro farmaceutický průmysl a dohlíží zejména na to, aby všechny aktivity klientů byly v souladu s předpisy a zákony a zároveň je připravuje na audit. Jedná se o nikdy nekončící proces zjišťování a dodržování nových pravidel každé země a pochopení, které předpisy ovlivňují jednotlivé klienty/území. Po jejich prostudování je její tým schopen vypracovat plán splňující potřebné standardy.

 

Martin Ďurica
Senior Associate v Capital Markets and Accounting Advisory

Martin je členem Core CMAAS týmu (Capital Markets), kde se zaměřuje zejména na oblast odměňování, nefinanční benefity a spokojenost zaměstnanců.

 

Filip Kabelka
Senior Associate v Treasury Advisory

Filip je součástí CMAAS (Capital Markets) týmu a zaměřuje se na poradenské služby v oblasti treasury, zajišťovacího účetnictví a finančního účetnictví. Mimo jiné se specializuje na IFRS 9, oceňování finančních nástrojů a věnuje se různým projektům v oblasti účetního poradenství.