Auditorka a expertka na digitalizaci a automatizaci finanční funkce Olga Řehořková se od 1. července 2022 stává novou partnerkou PwC Česká republika. Olga se ve své auditní praxi věnuje zejména klientům z oblasti energetiky, real estate, technologií a komunikací.

„Z nové role mám radost, ale zároveň ji vnímám jako velký závazek vůči ostatním partnerům a kolegům v týmu. Kromě auditu se určitě chci dále podílet na rozvoji platformy Future of Finance, která s využitím digitalizace zefektivňuje činnosti ve financích,“ uvedla ke svému jmenování partnerkou Olga Řehořková.

Ultimátním cílem agendy Future of Finance je prostřednictvím standardizace a automatizace činností ve financích zrychlit a zlevnit různé úkony, zvýšit přesnost informací a usnadnit tak rozhodovací proces a řízení firmy. „Využití algoritmů či robotů, tzv. RPA, je v této době již poměrně běžná praxe. Trendem je přechod od algoritmů k umělé inteligenci,“ dovysvětluje Řehořková. 

Olga je také spoluzakladatelkou PwC CFO Community a v roli moderátorky video seriálu CFO Community Talks si zve do studia zástupce byznysu, se kterými se rozebírá jejich zkušenosti a poslední novinky ze světa financí, technologií a legislativy

Olga Řehořková vystudovala ekonomii na VŠE v Praze, studia zakončila ziskem titulu PhD. Na své alma mater VŠE přednáší magisterský obor Auditing a Master in Finance and Accounting English. Je členkou profesních organizací a držitelkou certifikací ACCA i CPA. Je rovněž registrovanou auditorkou Komory auditorů České republiky. Část své kariéry strávila v PwC Seattle. Ráda cestuje, čte a tráví čas se svým manželem a dvěma dětmi.

Povýšení na pozici partnera či partnerky znamená v globální síti firem PwC přechod z role zaměstnance do úlohy spolumajitele firmy. Jsou to právě a pouze partneři, tedy aktivní členové vrcholného managementu, kteří dohromady s kolegy z dalších zemí střední a východní Evropy spoluvlastní regionální entitu a jejím prostřednictvím i jednotlivé firmy včetně české.