V současné chvíli je v připomínkovém řízení novela zákona o investičních pobídkách, která navrhuje zrušení povinnosti Ministerstva průmyslu a obchodu předkládat Vládě ČR k projednání každou žádost o investiční pobídky. Vláda ČR by nadále schvalovala již jen žádosti o investiční pobídky v podobě strategických investičních akcí. Ostatní žádosti by měly být schvalovány na základě posouzení relevantních podmínek agenturou CzechInvest a dalšími dotčenými ministerstvy tak, jak tomu bylo již v minulosti.

V průběhu roku 2021 bylo schváleno 14 záměrů získat investiční pobídku, v roce 2022 prozatím 1 záměr získat investiční pobídku. Pro porovnání v roce 2019, před novelizací, která zavedla povinnost předložení každého záměru Vládě ČR, bylo schváleno 74 záměrů. Jedním z důvodů klesajícího trendu v počtu schválených žádostí je jistě právě povinnost předložit každý záměr získat investiční pobídku ke schválení Vládě ČR, což celý schvalovací proces neúměrně prodlužuje z 3 až 5 měsíců na 9 až 12 měsíců.

Se změnami zákona o investičních pobídkách byly k připomínkovému řízení předloženy také změny v prováděcím právním předpisu k investičním pobídkám. Na jejich základě by mělo dojít ke zpřísnění nastavení podmínek pro získání investičních pobídek, konkrétně v oblasti vyšší přidané hodnoty.
Z důvodu turbulentního ekonomického vývoje zároveň dojde ke zřízení expertní skupiny, která bude průběžně vyhodnocovat systém investičních pobídek a bude moci akčně reagovat na aktuální hospodářské trendy, a dle toho předkládat podněty ke změnám nastavených parametrů investičních
pobídek.

Petr Mašek, Denisa Holbová
PwC | Daňové a právní služby