Od října 2022 dojde s největší pravděpodobností k zákazu distribuce jednorázových nádob na potraviny a nápoje z expandovaného polystyrenu, vatových tyčinek, příborů, talířů, brček, tyčinek k uchycení balónků a výrobků z tzv. oxo-rozložitelného plastu.

Další nově regulovanou kategorií výrobků budou hygienické vložky, tampony, vlhčené ubrousky, tabákové výrobky s filtry, samostatné filtry pro tabákové výrobky a balónky. U této kategorie výrobků vznikne jejich uvedením na trh povinnost tyto výrobky značit, evidovat a reportovat Ministerstvu životního prostředí. Dále bude povinné informovat spotřebitele o možnostech snížení množství plastového odpadu a jeho správné likvidaci, stejně jako povinnost hradit obcím náklady na úklid vzniklého odpadu.

Tyto změny přinese nový zákon o omezení dopadů vybraných plastových výrobků na životní prostředí schválený Senátem, jehož účinnost očekáváme od 1.října 2022. Plnění nových povinností bude dozorovat mj. Státní zemědělská a potravinářská inspekce a Celní správa ČR, které budou moci uložit pokuty ve výši 500 tisíc až 5 milionů Kč.

Martin Diviš, Aleš Reho

PwC | Daňové a právní služby