V médiích se v poslední době objevil návrh Ministerstva zemědělství na snížení sazby DPH u vybraných potravin. Důvodem tohoto návrhu má být především snaha zmírnit rychlý nárůst cen potravin a fakt, že čím dál víc zákazníků jezdí za nákupy mimo ČR a stát tak přichází o daňové příjmy. Česká republika má totiž jednu z nejvyšších sazeb DPH na potraviny v Evropě a ve srovnání se sousedními státy je ten rozdíl ještě markantnější. V Rakousku, Německu, Slovensku i Polsku je sazba DPH u potravin od 5 do 10 % a konkrétně Polsko dokonce DPH u základních potravin snížilo na nulu.  

V České republice je aktuální sazba stanovena ve výši 15 %. Výjimku tvoří pouze úzké spektrum produktů jako počáteční a kojenecká výživa, potraviny pro malé děti, některé mlýnské výrobky a bezlepkové směsi, slad, škrob a pitná voda. U těch se aplikuje sazba 10 %. Evropská DPH směrnice dlouho nařizovala na potraviny a nápoje uplatňovat sazbu minimálně 5 %, ale v tomto roce došlo k její úpravě a členské státy teď, stejně jako Polsko, můžou DPH na potraviny a další produkty fakticky prominout.
 
Je otázkou, zda a jak konkrétně se nakonec DPH sazba u potravin v době velmi napjatého státního rozpočtu sníží. A v případě, že ke snížení DPH opravdu dojde, zda to pocítí i zákazníci v nižších cenách, nebo spíše výrobci ve zvýšených maržích. ***
 

Martin Diviš

Vedoucí partner daňových služeb

PwC Česká republika