Téměř polovina firem v posledních dvou letech zaznamenala nějaký typ hospodářské kriminality. Nejvíce jsou přitom ohroženy technologické firmy, kde se s nějakou formu kriminality setkaly dokonce dvě třetiny společností. Mění se přitom typ útoků, podvody ze strany klientů střídají především útoky v kyberprostoru. Firmy už poměrně dobře bojují s útoky zevnitř společnosti, ale neumějí čelit útokům, které jsou vedené zvenčí nebo ve spolupráci se zaměstnanci.  Ty tvoří již 70 % případů. 

 

Pokusy o finanční podvody přibývají a jsou stále sofistikovanější. Nejohroženější jsou přitom společnosti podnikající v technologiích, mediálním prostoru či telekomunikacích, vyplývá ze studie PwC Global Economic Crime and Fraud 2022 Survey. Studii uskutečnila PwC mezi 1300 top manažery v 53 zemích světa. „Světu finančních podvodů dominují útoky v kyberprostoru. Neubývá ale ani podvodů ze strany klientů nebo klasické případy zpronevěry. Novým fenoménem se pak stávají podvody spojené s oblastí ESG,“ vysvětluje partner PwC Sirshar Qureshi. „Alespoň slabou útěchou může být, že ani v dobách nejistoty a dramatických změn v posledních dvou letech podíl firem zasažených finanční kriminalitou nevzrostl,“ dodal. 

 

Terčem finanční kriminality se tak v posledních dvou letech stalo 46 % dotázaných firem, za poslední dva roky tak nedošlo k žádné výrazné změně. Výjimkou jsou právě technologické firmy, kde došlo k rapidnímu nárůstu, zkušenost s útokem totiž přiznávají téměř dvě třetiny (64 %)  firem, které se zabývají  technologiemi,  komunikací nebo působí v mediální prostoru.

 

Všem ale rostou ztráty způsobené takovými útoky. „Podvodníci ve větší míře cílí i na ty největší společnosti, pokud se jim útok podaří, je jeho finanční dopad logicky větší,“ dodal Sirshar Qureshi. U firem s obratem přes 10 miliard dolarů ročně je více než polovina těch, které se staly cílem útoku. A pětina z nich tvrdí, že ztráty způsobené podobným útokem přesáhly 50 milionů dolarů. Pro v Česku typičtější společnosti s obratem do 100 milionů dolarů je incidence 38 %, což je také vysoké číslo. 

 

„ V posledních dvou letech, nejen v zahraničí, ale i v Česku, firmy nejvíce čelí podvodům v kyberprostoru, které tak překonaly na čele pomyslného žebříčku fraudy způsobené klienty. Klíčové je, aby firmy na tyto změny reagovaly flexibilněji a zaváděly nové postupy i technologie, které jim umožní těmto typům podvodných jednání lépe čelit,“ dodává expertka PwC Kateřina Halásek Dosedělová.

 

Do budoucna lze dále očekávat i růst podvodného jednání v oblasti sociální udržitelnosti a odpovědného chování firem. Aktuálním tématem můžou být třeba pokusy o obcházení různých regulatorních požadavků jako jsou sankce nebo embarga,“ dodala Kateřina Halásek Dosedělová.


Studie zároveň ukazuje, že firmy se umějí lépe vypořádat z útoky zevnitř firmy, ale naopak roste význam útoků zvenčí. Plných 70 % firem říká, že pokus o fraud byl veden zvenku nebo v kombinaci externích a interních útočníků. „Boj s finanční kriminalitou nikdy nekončí. Firmy se musejí zaměřit na prevenci, posilovat interní kontroly i reporting a neustále zavádět nové bezpečnostní prvky a technologie. To už firmy dobře zvládají v boji proti interním podvodům, ale v prevenci externích útoků zatím pokulhávají,“ uzavřel Sirshar Qureshi.