Evropská komise v červenci 2022 zveřejnila návrh nařízení, kterým se prodlužuje platnost nařízení o blokových výjimkách pro motorová vozidla (nařízení č. 461/2010) o pět let. Aktuální výjimka vyprší 31.5.2023. Režim pro dohody týkající se dodávek a distribuce náhradních dílů a poskytování služeb oprav a údržby pravděpodobně zůstane prakticky beze změny.

 

Dále Evropská komise zveřejnila návrh sdělení, kterým by se mírně upravily Doplňkové pokyny o vertikálních omezeních v dohodách o prodeji a opravách motorových vozidel a distribuci náhradních dílů pro motorová vozidla, které odrážejí změnu obecného režimu vertikální blokové výjimky. Tento obecný režim, pod který spadají i dohody prodeje nových motorových vozidel, platí od června 2022. Výrazně se změnil model obchodního zastoupení a podmínky e-commerce.

Zároveň vzniká zcela nová regulace, která bude upravovat podmínky pro přístup a používání údajů generovaných při řízení. Moderní vozidla mají funkce, které umožňují shromažďovat širokou škálu dat. Tato data se dotýkají dalších navazujících aktivit, týkající se opravy a údržby, sdílení vozidel, mobility poskytované jako služba nebo pojištění. Férový přístup k údajům je velmi důležitý pro další rozvoj odvětví. Iniciativa je aktuálně ve stádiu vytváření návrhu evropského nařízení na základě připomínek firem působících v automotive.

Tým soutěžního práva
PwC Legal