Nový druh oznamovací povinnosti čeká provozovatele některých digitálních platforem od ledna 2023 v návaznosti na implementaci evropské směrnice DAC 7. Platformy budou povinny vykazovat informace o prodejcích, kteří jejich prostřednictvím uskutečňují prodej zboží, poskytnutí nemovité věci, poskytnutí dopravního prostředku nebo různé osobní služby. Z povinnosti vykazovat informace budou vyloučeni prodejci, kteří na platformě ročně uskutečňují méně než 30 prodejů zboží za celkovou částku nižší než 2.000 EUR.

Povinností platforem bude sběr dat od prodejců, jejich verifikace a následné předání finančnímu úřadu. Předání dat bude probíhat formou xml souborů a poprvé tak bude ve lhůtě do 31. 1. 2024 za celý rok 2023. Už nyní by se tedy dotčení provozovatelé platforem měli s novelou seznámit a na sběr dat se dostatečné připravit. Za nesplnění vykazovacích povinností totiž může platforma dostat pokutu až do výše 1.500.000 Kč. ***
 
Martin Diviš, Tomáš Hajdušek, Petra Čechová
PwC | Daňové a právní služby