Elektronická evidence tržeb byla během covidové pandemie pozastavena a měla se opět rozběhnout 1. ledna 2023. Nyní však Poslanecká sněmovna odsouhlasila její úplné zrušení. Hlavním důvodem je snaha o snížení administrativní zátěže a vysokých nákladů, nejen dotčených podnikatelů, ale i na straně státu. Právě z důvodu úspory nemalých vládních výdajů bylo odsouhlaseno i ukončení provozu systému pro podnikatele, kteří nyní evidují tržby dobrovolně. Navíc, původním cílem EET bylo evidovat tržby provedené v hotovosti, neboť bezhotovostní platby nepřináší takové riziko obcházení zákona. V posledních letech se však zastoupení bezhotovostních transakcí oproti hotovostním skokově navýšilo a odhaduje se, že do roku 2025 dosáhne až 80 %. Význam EET se tedy dle vyjádření zástupců vlády podstatně snižuje a nevidí důvod na takovém systému dále setrvávat. Nyní návrh směřuje ještě do Senátu, kde se očekává jeho hladké schválení.***

Martin Diviš, Tomáš Hajdušek
PwC | Daňové a právní služby