Poprvé od roku 2004 dojde ke zvýšení limitu pro plátcovství daně z přidané hodnoty. Poslanecká sněmovna schválila ve 3. čtení novelu zákona o DPH, která klouzavý dvanáctiměsíční limit pro povinný vstup do systému DPH zdvojnásobuje na 2 miliony Kč. Součástí novely jsou i přechodná ustanovení, která upravují situace fyzických osob a firem, které by ke konci roku překročili stávající limit 1 milionu Kč. Pokud např. dojde k překročení původního limitu v listopadu nebo prosinci 2022, nebudou již mít podnikatelé povinnost posílat přihlášku na finanční úřad. Zároveň mají plátci, kteří se pohybují se svým obratem mezi 1 a 2 miliony Kč, možnost se od DPH odregistrovat. Součásti novely zákona o DPH je i prodloužení lhůty pro podání následného kontrolního hlášení na 17 dní ode dne dodání předmětné výzvy do datové schránky a snížení pokuty související s kontrolním hlášením pro fyzické osoby a některé společnosti.***

Martin Diviš

Vedoucí partner daňových služeb

PwC Česká republika