Poslanecká sněmovna ve třetím čtení schválila daň z neočekávaných zisků, tzv. windfall tax. Nakonec se výrazně neodklonila od původního pozměňovacího návrhu ministra financí. Nedošlo na retroaktivitu, ani na rozšíření počtu bank, kterých se bude týkat. Základní princip daně z neočekávaných zisků je, že společnosti, které splní určité „kvalifikační“ podmínky, budou za roky 2023 - 2025 platit kromě standardní 19% daně z příjmů i dodatečnou 60% daň z neočekávaných zisků.  

Právě kvalifikační podmínky ale zůstaly v takové podobě, která může windfall tax dopadnout i na podniky, které to nejspíš nečekají.  To se tak týká například i společnosti vlastnící nemovitosti se solárními panely na střeše nebo výrobních či zemědělských podniků s přidruženou ekologickou výrobou elektřiny např. z bioplynu.   Takový podnik se pak stane poplatníkem daně z neočekávaných zisků. A co je důležité: dani bude podléhat jeho celý základ daně, byť tvořený z převážné části zisky z činností, které s výrobou elektřiny nemají nic společného.***

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

David Borkovec
partner PwC