Finanční správa zveřejnila informace ohledně vlivu energetické krize a rostoucích nákladů na energie na převodní ceny. Ve svém sdělení uvádí, že dopady energetické krize na převodní ceny je vhodné posuzovat obdobně jako dopady krize způsobené pandemií COVID-19 (viz Informace GFŘ k dopadům pandemie COVID-19 na převodní ceny).

Informace specificky řeší případ společností s omezenými funkcemi a riziky, jejichž odměna je často stanovena metodou nákladů a přirážky, zejména smluvních výrobců.

Dle názoru Finanční správy náklady na energie nepochybně vstupují do nákladové základny podobných společností a měla by se na něj aplikovat obvyklá zisková přirážka přestože ceny energií na trhu jsou momentálně neobvykle vysoké. Podle Finanční správy energetická krize může ovlivnit převodní ceny společností s omezenými funkcemi a riziky tím, že povede ke snížení ziskovosti nezávislých srovnatelných subjektů na trhu, která se používá pro stanovení ziskové přirážky společností s omezenými funkcemi a riziky. Finanční správa tak zdůrazňuje konzistentnost v přístupu k nastavení převodních cen v období krátkodobých tržních výkyvů a krize.

*

Natalia Pryhoda
PwC | Daňové a právní služby
 
Anastasiia Bondarenko
PwC | Daňové a právní služby