Dne 1. ledna 2023 nabyl účinnosti nový cenový předpis Ministerstva zdravotnictví č. 2/2023/OLZP ze dne 30. listopadu 2022 o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen „Cenový předpis“). Tento Cenový předpis, kromě jiných technických změn, přinesl i změny, které mohou mít daňové dopady do nastavených distribučních modelů.

Dříve platný cenový předpis neumožňoval dosahovat přiměřené ziskovosti osobám, které v České republice prodávaly registrovaný přípravek dodaný zahraniční osobou ze skupiny do nezávislé distribuce a které zde vystupovaly jako zástupci držitele rozhodnutí o registraci tohoto přípravku (dále jen „Zástupce“).  

Tato regulatorní opatření však byla v rozporu s požadavky daňových předpisů v oblasti převodních cen. Pro daňové účely se ceny sjednané mezi spojenými osobami nesmí lišit od cen obvyklých a Zástupce by měl v České republice dosahovat tržní ziskovosti. Bylo tedy složité nastavit ceny v dodavatelském řetězci tak, aby ziskovost Zástupců byla v souladu s principem tržního odstupu.

Nový Cenový předpis se pokusil tento rozpor odstranit úpravou definice „jiné osoby“ v článku I. písm. b) Cenového předpisu. Touto úpravou cenová regulace nově začíná tam, kde registrovaný přípravek Zástupce prodává do nezávislé distribuce a nevztahuje se na transakce, které tomuto okamžiku předchází.

Pokud se společnost v návaznosti na výše uvedený Cenový předpis rozhodne upravit ceny v dodavatelském řetězci a související model převodních cen, doporučujeme zrevidovat, zda je nové nastavení obchodních modelů v souladu s pravidly převodních cen.***

Martin Diviš, Jindřich Ibl, Monika Hrubá

PwC | Daňové a právní služby