Generální finanční ředitelství zveřejnilo nový Pokyn č. D-59 („Pokyn D-59“), k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů („ZDP“). Pokyn D-59 je aktualizací dosud užívaného Pokynu D-22, který byl aplikovaný pro zdaňovací období započatá od roku 2014.

Pokyn D-59 je účinný od 1. 1. 2023. Aktualizováno je několik pasáží, čímž Pokyn D-59 reaguje na změny v ZDP. Například:

  • doplňuje informace ohledně osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí a související změny lhůt,
  • rozšiřuje informace k pojmu bytová potřeba dle §4b ZDP či specifikaci podmínek k uplatnění stravenkového paušálu.
  • specifikuje podmínky vzniku hmotného majetku v případě staveb ve zkušebním provozu.

V Pokynu D-59 je nově také výslovně uvedeno, že příjmy z krátkodobého ubytování spočívající v krátkodobém pronájmu nemovité věci za účelem rekreace, které je spojeno s dalšími ubytovacími službami, se pro účely daně z příjmů považují za příjmy ze samostatné činnosti. V praxi se tato situace týká příjmů z provozování Airbnb, u kterých bylo v minulosti předmětem diskuze, zda by měly být považovány za příjmy z nájmu dle § 9 ZDP, či zda se jedná o samostatnou činnost dle § 7 ZDP. Aktuální znění Pokynu D-59 potvrzuje přístup finanční správy i dosavadní správní praxi, dle kterých jsou příjmy z provozování Airbnb svou podstatou příjmy ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP.

Oproti Pokynu D-22 je však Pokyn D-59 spíše upřesněním stávající legislativy a nepřináší zásadní změny v aplikaci ZDP. To se týká zejména daně z neočekávaných zisků („Windfall tax“), která v Pokynu D-59 není blíže rozpracována. Vzhledem ke komplexnosti této daně lze očekávat, že finanční správa vydá separátní informaci (dle našich informací formou otázek a odpovědí), kterým bude aplikace Windfall tax blíže rozpracována.***

Matěj Čaňo, Barbora Šťastná
PwC | Daňové a právní služby