Méně závodních prohlídek

Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách ruší od ledna 2023  pravidelné zdravotní prohlídky pro zaměstnance I. a II. kategorie, tedy kancelářské profese, učitele, úředníky, právníky, daňaře, atd.

V případě těchto kategorií bude periodická prohlídka povinná pouze v případě, kdy o ní zaměstnanci požádají, případně ji bude zaměstnavatel vyžadovat. Jeden bude muset zaplatit, druhý se prohlídce podrobit. Žádosti bude nutné archivovat. Periodické prohlídky v dalších kategoriích zůstávají beze změny.

 

Původně měla být zrušena i povinnost vstupní prohlídky pro administrativní pracovníky, nakonec ale návrh z mnoha různých důvodů, ať již lobbistických nebo náročnosti zobrazení změny v právních předpisech, neprošel. Vstupní prohlídka tak zůstává pro zaměstnance povinná. 

 

Stále také platí, že vstupní prohlídka by měla být vykonána před nástupem do práce. Rozvolněním závodních prohlídek (a možná i díky původnímu návrhu vyhlášku, který vstupní prohlídky zcela rušil) jsme snad ale zase o kousek blíž soudnímu výkladu, že absence vstupní prohlídky před nástupem neznamená neplatnost pracovního poměru a vstupní prohlídku lze absolvovat dodatečně po nástupu do práce. Dříve pokud zaměstnanec vstupní prohlídku před začátkem práce nestihl, bylo to považováno za důvod pro neplatnost pracovního poměru, což působilo řadu problémů. Možnost udělení pokuty inspektorátem práce nebo hygienou za absenci vstupní prohlídky před vznikem pracovního poměru, ale také zůstala beze změny.  

 

Pozitivní změnou pro firmy snižující administrativní zátěž je i prodloužení intervalů k provádění dohledu nad pracovištěm ze strany zaměstnavatele, jehož účelem je zjištění a hodnocení rizikových faktorů. Dosud musel tento dohled vykonávat zaměstnavatel minimálně jednou za rok (1x za 2 roky u kategorie první). Nově se dohled bude konat jednou za 3 roky u kategorie II. až IV. U nerizikových prací bude možné provádět dohled jen, pokud zaměstnavatel bude chtít nebo pokud si to vyžádá poskytovatel pracovnělékařských služeb. 

***

Petra Kynclová, advokátka PwC Legal

David Pavliš,  PwC Legal