Vláda včera projednala novelu zákona o DPH, která zavádí nové povinnosti pro poskytovatele platebních služeb. Od 1. ledna 2024 budou nově poskytovatelé platebních služeb povinni vést podrobnou evidenci o provedených přeshraničních platbách a jejich příjemcích. Tato povinnost se bude aktivovat až od 25 přeshraničních plateb směřující k jedné osobě za kalendářní čtvrtletí.

Poskytovatelé budou povinni evidovat u příjemců, kteří překročili limit, veškeré příchozí přeshraniční platby a rovněž odchozí platby od českých příkazců do třetích zemí, v případě, že příjemce platby (nebo jeho poskytovatel) není usazen v EU. Zákon rovněž stanovuje poskytovatelům povinnost poskytnout detailní evidenci správci daně v elektronické podobě na čtvrtletní bázi, a to do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí.

Celou problematiku budeme pro Vás sledovat. Pokud byste měli k těmto novým povinnostem jakékoliv dotazy, neváhejte se na nás obrátit.***

Martin Diviš, Tomáš Vlk, Martina Lonie
PwC | Daňové a právní služby