Pro obhájení daňové uznatelnosti služeb je potřeba mít robustní dokumentaci zejména v případě, kdy poskytovatelem je mateřská společnost, tzn. jedná se o převodní ceny. Zároveň, když manažerská služba byla poskytnuta jednatelem v mateřské společnosti, který je také jednatelem daňového poplatníka, toto zapojení může být vnímáno jako výkon funkce statutárního orgánu, a nikoliv jako služba poskytnutá mateřskou společností. Vhodně připravená dokumentace znamená dokumentace a evidence výstupů prokazujících skutečné poskytnutí služeb a dále dokumentace benefitu pro daňového poplatníka spolu s adekvátně nastavenou metodikou převodní ceny. Krajský soud v Brně tento postup potvrdil v nedávném judikátu. ***

Natalia Pryhoda
PwC | Daňové a právní služby