V rámci boje proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem vydává Evropská unie seznam jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti (tzv. daňových rájů). Dne 14. února 2023 rozhodla Rada Evropské unie o zařazení Ruska a dalších tří zemí (Kostarika, Marshallovy ostrovy a Britské Panenské ostrovy) na seznam daňových rájů, který nyní čítá již 16 zemí (https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/). Ministerstvo financí bude muset seznam také uveřejnit v nejbližším Finančním zpravodaji.

Jedním z důvodů pro zařazení Ruska na seznam daňových rájů bylo zjištění, že Rusko nehodlá upravit svůj škodlivý daňový režim pro mezinárodní holdingové společnosti, který byl přijat v roce 2022. 

Co tato skutečnost znamená nově pro české daňové poplatníky?

CFC pravidla

Zásadně se mění pozice, jakým způsobem budou zdaňovány příjmy ruských dceřiných společností v rukou českých mateřských společností. České společnosti (tzv. ovládající společnosti) budou muset aplikovat pravidlo pro Zdanění ovládané zahraniční společnosti neboli takzvané CFC (controlled foreign company), podle kterého při splnění určitých podmínek budou zahrnovat do svých daňových základů k dani z příjmů právnických osob také příjmy svých ovládaných ruských společností (§ 38fa zákona o daních z příjmů). 

CFC pravidlo bude relevantní pro české mateřské společnosti, které přímo nebo nepřímo drží více jak 50% podíl na ruských společnostech. 

Tím, že Rusko je uvedeno v seznamu daňových rájů, příjmy ruské ovládané společnosti se zahrnou do českého daňového základu vždy a bude irelevantní, jestli ruská ovládaná společnost vykonává podstatnou ekonomickou činnost nebo jestli její ruská daňová povinnost je vyšší než polovina její přepočtené hypotetické české daňové povinnosti.

Tento postup bude nutné aplikovat u všech ruských ovládaných společností, kterým zdaňovací období skončí k 14. únoru 2023 (včetně) a později.

DAC6

Další oblastí, která bude touto skutečností ovlivněna, je pak oznamování přeshraničního uspořádání neboli DAC6. V případě, že české společnost vzniknou odpočitatelné náklady vůči ruské společnosti, která je spojenou osobou, bude takové uspořádání podléhat oznamovací povinnosti dle DAC6, a to i bez splnění testu hlavního přínosu. 

Tento postup bude nutné aplikovat pouze pro nová uspořádání, která vzniknou od 14. února 2023.

Celou problematiku budeme pro Vás dále sledovat. Pokud byste měli k těmto novým povinnostem jakékoliv dotazy, neváhejte se na nás obrátit.***

Petr Jedlička
PwC | Daňové a právní služby