Gig-economy vyrostla na inovacích. Gig economy propojuje prostřednictvím technologických platforem dodavatele, kteří jsou ochotni dočasně pronajímat svá aktiva se spotřebiteli. Vlivem technologického rozvoje se objevily služby, které nebyly dosud v tradiční ekonomice myslitelné, a k řízení a procesům se přidala umělá inteligence. Tento inovativní přístup má dopad do řady odvětví, včetně IT, e-commerce, retailu, finančních služeb, marketingu, HR, atd.

Nová regulace gig economy má za cíl zejména ukotvit i zlepšit postavení pracovníků platforem v právních řádech zemí EU. Má zajistit rovnost mezi tradičním a gig ekonomickým podnikáním.

Digitalizace ekonomiky je jednou z priorit Evropské komise (EK). Tranzice musí ale probíhat citlivě, transparentně a spravedlivě.

 

Gig pracovníci

Gig pracovníci by měli mít s novou regulací zajištěny rovné podmínky se zaměstnanci, a jedním z hlavních cílů regulace je určitě i zajištění příjmů státních rozpočtů – daní. Gig pracovníci by podle EK měli mít relativně danou pracovní dobu, placenou dovolenou, ochranu před pracovními úrazy, nárok na nemocenskou, důchod, bonusy atd., tj. obdobné pracovní podmínky jako zaměstnanci firem. Otázkou je, zda tato regulace je i alternativou pro pracovníky, kteří chtějí být nezávislý a svůj čas trávit v práci, kdy oni chtějí, tj. být svým šéfem. Uvidíme, jaká nová šedá zóna se z regulace vyvine. Odhaduje se, že nová regulace se určitě dotkne zhruba 2-5 milionů gig pracovníků, jejichž vztah s platformou je určitě zaměstnanecký. Vyhovět podmínkám pro samostatné podnikání těchto osob bude složitější.

 

DAC 7 - Velký bratr

Pracovníci v gig economy jsou v neposlední řadě také daňoví poplatníci, kteří by měli správně a včas odvádět daně z příjmů, které díky platformám dosahují. Tímto směrem míří evropská směrnice DAC7, která platformám stanovuje povinnost sbírat a reportovat data o pracovnících a jejich příjmech z poskytnutí nemovité věci, prodeje zboží, poskytnutí dopravního prostředku nebo různých osobních služeb založených na čase nebo úkolu. Platformy budou reportovat již data za rok 2023 a to v lednu 2024.

 

AI jako manažer

Umělou inteligenci a jednodušší algoritmy, používané v gig ekonomice, lze použít pro automatizaci nebo podporu řízení pracovníků. Nástroje AI se uplatňují při náboru pracovníků, posuzování životopisů, přidělování úkolů, sledování a vyhodnocování výkonu, rozhodování o povýšení nebo ukončení spolupráce. Jako každá technologie mají i systémy umělé inteligence určitá omezení a rizika. Data, prostřednictvím kterých vidí svět, poskytují omezený a neúplný pohled na realitu. Mohou dělat chyby, diskriminovat, neúměrně zasahovat do soukromí pracovníka a fungovat bez řádného vysvětlení rozhodnutí, která se jich týkají pracovníků.

S těmito riziky se vypořádává regulace EU – ať už návrh zákona o umělé inteligenci nebo GDPR upravující zpracování osobních údajů v návaznosti novou regulaci dopadající na Gig pracovníky – ti mají právo být slyšeni a rozhodnutí, která se jich významně dotýkají, budou muset činit lidé. Společnosti, které chtějí vytvářet nebo používat nástroje AI jako manažer, budou muset vyhovět těmto požadavkům.

 

Závěr

Gig economy je definitivně sexy a přispěla k digitalizaci ekonomiky. Její regulace ale přináší řadu výzev a otázek. Pro platformy to znamená přehodnocení modelů podnikání a nastavení použití AI technologií, aby vyhověly novým standardům, pro pracovníky to může znamenat zlepšení pracovních podmínek a ochranu, ale také nutnost přehodnotit svůj status gig pracovníka. Regulace – pokud už musí být - by měla zavedena takovým způsobem, aby nebrzdila inovace a dynamiku platforem.

 

K tomuto tématu proběhl i webinář. Máte zájem o jeho celý záznam? Dodstupný je zde.

 

PwC tým

***

Petra Kinclová, Kateřina Mandulová, Petr Glogar, advokáti PwC Legal

Karel Kolář, expert PwC na Human Capital/ řízení lidských zdrojů

Tomáš Hajdušek, expert PwC na nepřímé daně

Christina Hitrova, expert PwC na digitální technologie, digitální etiku a compliance