Na konci ledna 2023 byl zveřejněn návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o investičních pobídkách“).

Hlavním důvodem pro tento návrh novely je nutnost změny procesu poskytování investičních pobídek, konkrétně povinnosti Ministerstva průmyslu a obchodu předkládat vládě k projednání a schválení každou žádost o investiční pobídku.

Schvalováním žádostí vládou od roku 2019 se celý proces přidělení investičních pobídek stal zdlouhavým a nepředvídatelným. Pro žadatele o investiční pobídku tak vznikla velká míra nejistoty a současně nepřiměřená zátěž.

Návrh novely Zákona o investičních pobídkách zavádí jednostupňový způsob rozhodování jako je tomu u rozhodování o dotacích podle rozpočtových pravidel. Vládě bude nadále náležet pouze schválení žádostí v případě strategických investičních akcí.

Díky tomu dojde nejen ke zvýšení transparentnosti rozhodovacího procesu o udělení investiční pobídky vůči žadatelům, ale i k významnému zkrácení délky celého schvalovacího procesu.

Další významnou změnou by mělo být zvýšení požadavků na tzv. „vyšší přidanou hodnotu“ a rozšíření podmínky vyšší přidané hodnoty na všechny regiony České republiky.

Novela dále navrhuje zavedení výhodnějších podmínek pro investiční akce realizované v rámci významného projektu společného evropského zájmu, i výrobní projekty, které budou přispívat k dosažení energetické nezávislosti a klimatické neutrality.

Vláda ČR měla o novele zákona o investičních pobídkách jednat 1. března 2023, bohužel se tak nestalo a tento bod jednání byl odložen.***

Petr Mašek, Denisa Holbová
PwC | Daňové a právní služby