COVID-19

6a01b7c82cd82f970b027880143eaf200d

Dočasné povolení vakcín z právního pohledu

V médiích jsem již několikrát postřehl zmínku o tom, že za současnou tristní situaci s vakcínami v České republice může Evropská unie (EU), která zaspala,...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0263e98ce64a200b

Dočasně prominutí DPH u dodávek respirátorů

Za účelem zajištění cenově dostupnějšího přístupu k obličejovým maskám s vyšší filtrační schopností se Ministerstvo financí rozhodlo prominout DPH na dodávky filtračních polomasek a respirátorů...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026bdeb59386200c

PwC Global Economy Watch 2021: Světová ekonomika letos poroste nejrychleji za posledních 20 let

Globální ekonomika by se měla do konce roku 2021 vrátit na předkrizovou úroveň produkce a v průběhu roku růst o přibližně 5 %. Oživení se...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026bdeafecb3200c

Opětovné rozšíření liberačního balíčku

Ministerstvo financí znovu rozšířilo liberační daňový balíček, kterým mimo jiné prodlužuje stávající úlevy pro subjekty, u nichž nadpoloviční část příjmů pochází ze zakázaných nebo omezených...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026bdeaee3a5200c

Dopad pandemie COVID-19 do převodních cen

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) zveřejnila doporučení související s dopady pandemie COVID-19 do převodních cen. OECD se v doporučení zabývá následujícími čtyřmi klíčovými...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026bdeae95d2200c

Prominutí DPH u dodání očkovacích látek a zdravotnických prostředků

Za účelem zajištění cenově dostupnějšího přístupu k očkovacím látkám proti onemocnění COVID-19 rozhodlo Ministerstvo financí o prominutí DPH u dodání očkovacích látek a také u...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0263e97f06fe200b

Investiční pobídky - reakce na šíření pandemie Covid-19

Chtěli bychom Vás upozornit, že dne 30. listopadu 2020 vláda ČR schválila novelu nařízení vlády č. 221/2019 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o investičních...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0263e9743a35200b

Schváleno: Prodloužení lhůty pro splnění podmínek investičních pobídek

Parlament ČR schválil novelu zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách („Novela“), o které jsme vás informovali prostřednictvím článku 22. října 2020 ( předchozí článek...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0263e971ead5200b

Nové úlevy v oblasti DPH, daně z příjmů a daně silniční

Ministerstvo financí vydalo další oficiální rozhodnutí, jehož cílem je tentokrát ulevit podnikatelským subjektům, u nichž nadpoloviční část příjmů za rozhodné období od 1. června do...

Celý článek