COVID-19

6a01b7c82cd82f970b0264e2e32b07200d

Corporate and Personal Income Tax – The extension of the due date for submission of tax returns and settlement of taxes for certain taxpayers by 18 August 2020

The Ministry of Finance has extended the Tax Liberation Package with further measures in the form of a waiver for tax, penalties and administrative fees...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0263ec21c55b200c

Daň z příjmů právnických a fyzických osob – faktické prodloužení lhůty pro podání daňových přiznání a úhradu daně pro vybrané daňové subjekty do 18.8.2020

Ministerstvo financí rozšířilo liberační balíček o další opatření a to formou Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události (Finanční...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0264e2e23a67200d

Czech Republic: Travel by traffic lights from June 15, 2020

The Czech government has introduced another set of exceptions from entry restrictions into its territory, effective from Monday, June 15, 2020. The new measures are...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0263e95022a5200b

Česká republika: Cestování dle semaforu od 15. června 2020

Česká vláda představila další řadu uvolnění pro vstup cizinců na své území platných od pondělí 15. června 2020. Nová opatření mají za cíl zejména uvolnění...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0263e94f7203200b

Vláda navrhuje prodloužení a další rozšíření daňových úlev

V brzké době bude vydán již třetí liberační balíček, mezi jehož nejzásadnější body patří prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů do 18....

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0263e94f6530200b

Olga Cilečková o volatilitě koruny a nutnosti teď dělat to, v čem jste dobří

Po první fázi krizového řízení se teď podniky nacházejí v situaci, kdy je potřeba uvažovat komplexně a soustředit se na budoucí vývoj. I proto jsme...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0264e2e14417200d

Dočasné snížení DPH v Německu

V Německu byl představen návrh rozsáhlého balíčku opatření, jehož cílem je podpora ekonomiky zasažené pandemií koronaviru. Balíček obsahuje mimo jiné návrh na dočasné snížení DPH...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0264e2e06dbb200d

European Commission approves new subsidy program COVID - Rent

The European Commission approved a new subsidy program COVID - Rent. The public support, which will take the form of direct grants, will cover 50%...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0263ec1ff7e5200c

Evropská komise schválila podpůrný program COVID - Nájemné

Evropská komise na svém středečním zasedání odsouhlasila český program veřejné podpory COVID - Nájemné. Podpora bude poskytována ve formě přímých dotací až do výše 50...

Celý článek