COVID-19

6a01b7c82cd82f970b026bdeafecb3200c

Opětovné rozšíření liberačního balíčku

Ministerstvo financí znovu rozšířilo liberační daňový balíček, kterým mimo jiné prodlužuje stávající úlevy pro subjekty, u nichž nadpoloviční část příjmů pochází ze zakázaných nebo omezených...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026bdeaee3a5200c

Dopad pandemie COVID-19 do převodních cen

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) zveřejnila doporučení související s dopady pandemie COVID-19 do převodních cen. OECD se v doporučení zabývá následujícími čtyřmi klíčovými...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026bdeae95d2200c

Prominutí DPH u dodání očkovacích látek a zdravotnických prostředků

Za účelem zajištění cenově dostupnějšího přístupu k očkovacím látkám proti onemocnění COVID-19 rozhodlo Ministerstvo financí o prominutí DPH u dodání očkovacích látek a také u...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0263e97f06fe200b

Investiční pobídky - reakce na šíření pandemie Covid-19

Chtěli bychom Vás upozornit, že dne 30. listopadu 2020 vláda ČR schválila novelu nařízení vlády č. 221/2019 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o investičních...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0263e9743a35200b

Schváleno: Prodloužení lhůty pro splnění podmínek investičních pobídek

Parlament ČR schválil novelu zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách („Novela“), o které jsme vás informovali prostřednictvím článku 22. října 2020 ( předchozí článek...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0263e971ead5200b

Nové úlevy v oblasti DPH, daně z příjmů a daně silniční

Ministerstvo financí vydalo další oficiální rozhodnutí, jehož cílem je tentokrát ulevit podnikatelským subjektům, u nichž nadpoloviční část příjmů za rozhodné období od 1. června do...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026be41c96a9200d

Investiční pobídky - prodloužení lhůty splnění všeobecných podmínek

Chtěli bychom Vás upozornit, že dne 19. 10. 2020 byla vládou ČR schválena novela zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách („Novela“). Novela bude dále...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0263e96f8c94200b

Pozastavení EET až do konce roku 2022?

V návaznosti na přetrvávající pandemii koronaviru vláda prodlouží pozastavení elektronické evidence tržeb. Ministerstvo financí tentokrát navrhuje prodloužit období během kterého poplatníci nebudou povinni plnit povinnosti...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0263e96e2499200b

Rozšíření daňových úlev v souvislostí s pandemií

V návaznosti na zhoršenou situaci způsobenou pandemií koronaviru Ministerstvo financí prodloužilo platnost daňových úlev představených v rámci jarních liberačních balíčků a rozšířilo je o další....

Celý článek