Clo

6a01b7c82cd82f970b0278804c880d200d

Hliník ve světle opatření EU

Hliník je chemicky odolný, lehký a dobře vodivý kov, který se používá v elektrotechnice, leteckém a automobilovém průmyslu, stavebnictví a v mnoha dalších průmyslových odvětvích....

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0263e99709bf200b

Povinnosti spojené s uváděním chemických látek na trh v EU

Od počátku roku 2021 mají výrobci, dovozci a v některých případech i distributoři vybraných chemických látek a výrobků s jejich obsahem nové povinnosti dané evropskou...

Celý článek