Daně

6a01b7c82cd82f970b0263e971ead5200b

Nové úlevy v oblasti DPH, daně z příjmů a daně silniční

Ministerstvo financí vydalo další oficiální rozhodnutí, jehož cílem je tentokrát ulevit podnikatelským subjektům, u nichž nadpoloviční část příjmů za rozhodné období od 1. června do...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026be41c96a9200d

Investiční pobídky - prodloužení lhůty splnění všeobecných podmínek

Chtěli bychom Vás upozornit, že dne 19. 10. 2020 byla vládou ČR schválena novela zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách („Novela“). Novela bude dále...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0263e96f8c94200b

Pozastavení EET až do konce roku 2022?

V návaznosti na přetrvávající pandemii koronaviru vláda prodlouží pozastavení elektronické evidence tržeb. Ministerstvo financí tentokrát navrhuje prodloužit období během kterého poplatníci nebudou povinni plnit povinnosti...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0263e96e2499200b

Rozšíření daňových úlev v souvislostí s pandemií

V návaznosti na zhoršenou situaci způsobenou pandemií koronaviru Ministerstvo financí prodloužilo platnost daňových úlev představených v rámci jarních liberačních balíčků a rozšířilo je o další....

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026be41a404a200d

Aktuální výstup OECD k projektu digitalizace/globalizace daní

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) dnes zveřejnila „Plány“ projektu digitalizace/globalizace daní (tzv. "blueprints"). Tyto "Blueprints" pokrývají 2 pilíře: 1. se zaměřuje na přiřazování...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026be4188589200d

Soudní rozhodnutí - převodní ceny, investiční pobídky (5 Afs 126/2019 - 38)

Správce daně vyhodnotil, že daňový subjekt (výrobní podnik) platil za přijaté koncernové služby nižší než tržní ceny, čímž zvýšil základ daně a porušil tak podmínku...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026bde970e88200c

Bylo zveřejněno zvýšení stropu na pojistné na sociální zabezpečení pro rok 2021

Maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení pro rok 2021 se zvyšuje proti roku 2020 o necelých 30 000 Kč a bude činit...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0263e9646993200b

Prověřujte své obchodní partnery přímo v SAP

Chtěli byste si důkladně prověřovat své obchodní partnery rovnou v systému SAP, a to v jakémkoliv stádiu workflow? Ať už při zadávání faktury, či při...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026bde9163e7200c

Lhůta pro podání žádostí o vrácení DPH v jiných členských státech EU se blíží

Na vrácení DPH z ostatních členských států EU by se nemělo zapomínat. Doporučujeme zaměřit se na tuto oblast letos více než jindy. V současné ekonomické...

Celý článek