Daně

6a01b7c82cd82f970b0282e12dbbdd200b

Investiční pobídky - Strategické investiční akce – změna podmínek

Chtěli bychom Vás informovat, že byl zveřejněn návrh znění novely vládního nařízení č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách (dále jen...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0282e12db5d3200b

Španělsko zavádí daň z jednorázových plastových obalů

Španělsko plánuje od 1. ledna 2022 zavedení daně z jednorázových plastů určených k dodání se zbožím kvůli jeho ochraně, usnadnění distribuce a manipulace s ním...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0282e12dc6ff200b

Změny v cestovních náhradách

Ministerstvo financí zveřejnilo návrh vyhlášky, podle které by od roku 2022 mělo dojít k úpravě vybraných sazeb stravného při zahraničních pracovních cestách. V návrhu dochází...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026bdefa7e18200c

Prominutí DPH u dodání plynu a elektřiny

V důsledku prudkého nárůstu cen plynu a elektřiny v posledních měsících rozhodlo Ministerstvo financí o prominutí DPH na dodání těchto komodit, včetně přijatých záloh na...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b02788051f7e7200d

Respirátory bez DPH do konce roku 2021

MF opětovně prodloužilo, tentokrát do 31. prosince 2021, prominutí DPH u dodání respirátorů včetně pořízení z jiného členského státu EU a dovozu ze třetích zemí....

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0278804decbf200d

Zvýšení stropu na pojistné na sociální zabezpečení pro rok 2022

Maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení pro rok 2022 se opět zvyšuje a bude činit 1 867 728 Kč. Sazba pojistného zůstává...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026bdef54aea200c

E-commerce novela DPH dnes nabývá účinnosti

Dnes 1. října 2021 nabyla účinnosti novela DPH o tzv. „e-commerce“, která obsahuje především následující změny: zdaňování u zasílání zboží (nově tzv. prodej zboží na...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0282e1245ad9200b

Zjednodušené hlášení Intrastat

Největší novinkou od 1.ledna 2022 ve vykazování Intrastatu je bezesporu tzv. zjednodušené hlášení. Jedná se o možnost vykazovat údaje Intrastatu pouze jedenkrát za rok, a...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0282e1218678200b

Výběr DPH u zásilek s nízkou hodnotou se očekává od října 2021

Poslanecká sněmovna schválila 14. září novelu zákona o DPH, dle které bude nově vybírána DPH i u zásilek s nízkou hodnotou (tedy do 22 EUR),...

Celý článek