Daně

6a01b7c82cd82f970b0263e9940c5b200b

Lhůta pro podání přiznání k DPH a kontrolních hlášení za únor 2021 se fakticky posouvá na 15. 4. 2021

Plátci DPH mohou podat svá přiznání a kontrolní hlášení za měsíc únor 2021 a stejně tak zaplatit případnou povinnost k DPH do 15. dubna 2021...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0263e98ce64a200b

Dočasně prominutí DPH u dodávek respirátorů

Za účelem zajištění cenově dostupnějšího přístupu k obličejovým maskám s vyšší filtrační schopností se Ministerstvo financí rozhodlo prominout DPH na dodávky filtračních polomasek a respirátorů...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026bdeb8a374200c

Dočasné zvýšení maximálního limitu pro uplatnění darů jako odčitatelné položky ze základu daně

Prezident republiky podepsal v pátek 22. ledna 2021 zákon, kterým došlo k dočasnému navýšení limitu pro uplatnění odpočtu darů na 30 % základu daně. Fyzické...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026bdeb4dba6200c

„Posunutí“ termínu pro podání přiznání k dani silniční dani a dani z nemovitých věcí

Na základně rozhodnutí ministerstva financí je možné podat bez pokut a úroků z prodlení přiznání k silniční dani za rok 2020 a k dani z...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0278800bf406200d

Vystoupení Spojeného království z EU

Část dopadů vystoupení Spojeného království z EU jsme již zmínili v předchozím příspěvku na téma Brexit. Nyní bychom Vás rádi seznámili s dalšími důsledky této...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026be4322b20200d

Na daňové přiznání bude více času, podáte-li ho on-line

Daňový řád od ledna 2021 mění koncepci prodlužování lhůt pro podávání daňových přiznání. Základní tříměsíční lhůta bude automaticky prodloužena na čtyři měsíce, pokud bude přiznání...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026bdeb32145200c

Záloha na daňový odpočet

Novela Daňového řádu umožní daňovým subjektům automatický nárok na zálohu na odpočet DPH ve výši, kterou správce daně nehodlá prověřovat, pokud bude správcem daně zahájena...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0263e985cd83200b

Uplatňování DPH u nájmu nemovitostí určených k bydlení

Od nového roku bude omezena možnost pronajímatelů, plátců DPH, zdaňovat pronájem nemovitostí k bydlení jiným plátcům DPH pro účely jejich podnikání. Nově takto nebude možné...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026bdeb320db200c

Prodloužení časového testu pro osvobozený prodej některých nemovitostí

K uplatnění osvobození od daně z příjmů v případě prodeje vybraných nemovitých věcí, například rekreačních staveb či lesů, bude nově nutné splnit časový test 10...

Celý článek