Daně

6a01b7c82cd82f970b0263e9560cf3200b

Vedoucím partnerem PwC Tax & Legal je Jan Tokarski, David Borkovec se stává Market Leaderem

Vedení české poradenské společnosti PwC zaznamenalo tento měsíc dvě změny. Novým vedoucím partnerem pro daňové a právní poradenství v PwC Česká republika se od 1....

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0263e9511d92200b

Prezident podepsal další změnu sazeb DPH

Dnes byl prezidentem podepsán vládní návrh protikrizového daňového balíčku, který má za cíl zmírnit dopady koronavirové pandemie na českou ekonomiku. V rámci tohoto balíčku dochází...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0263e951455e200b

Prezident podepsal novelu daňového řádu

Daňový řád čekají po letech velké změny, které mají za cíl zvýšit důraz na elektronickou komunikaci s finančním úřadem (mj. prostřednictvím portálu MOJE daně). Od...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0264e2e32b07200d

Corporate and Personal Income Tax – The extension of the due date for submission of tax returns and settlement of taxes for certain taxpayers by 18 August 2020

The Ministry of Finance has extended the Tax Liberation Package with further measures in the form of a waiver for tax, penalties and administrative fees...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0263ec21c55b200c

Daň z příjmů právnických a fyzických osob – faktické prodloužení lhůty pro podání daňových přiznání a úhradu daně pro vybrané daňové subjekty do 18.8.2020

Ministerstvo financí rozšířilo liberační balíček o další opatření a to formou Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události (Finanční...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0263e94f7203200b

Vláda navrhuje prodloužení a další rozšíření daňových úlev

V brzké době bude vydán již třetí liberační balíček, mezi jehož nejzásadnější body patří prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů do 18....

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0264e2e14417200d

Dočasné snížení DPH v Německu

V Německu byl představen návrh rozsáhlého balíčku opatření, jehož cílem je podpora ekonomiky zasažené pandemií koronaviru. Balíček obsahuje mimo jiné návrh na dočasné snížení DPH...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0263e94e2667200b

S PODROBNOSTMI: Na Slovensko od 4. června 2020 bez omezení

Vlády České republiky a Slovenska, se dohodly, že od dnešního dne (4. červen 2020) umožní volný vstup na svá území bez omezení. To znamená, že...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0263ec1fc158200c

IN DETAILS: To Slovakia without formalities from 4 June 2020

The governments of both countries, the Czech Republic and Slovakia, have agreed to allow free entry into their territories without restrictions as from today (4...

Celý článek