Daně

6a01b7c82cd82f970b026be430de99200d

Dovolená se nově počítá na hodiny

Novela zákoníku práce mění způsob, jakým se počítá nárok na dovolenou a její čerpání. Volno, na které vznikne nárok v roce 2021, bude nově čerpáno...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026bdeafecb3200c

Opětovné rozšíření liberačního balíčku

Ministerstvo financí znovu rozšířilo liberační daňový balíček, kterým mimo jiné prodlužuje stávající úlevy pro subjekty, u nichž nadpoloviční část příjmů pochází ze zakázaných nebo omezených...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026bdeaee3a5200c

Dopad pandemie COVID-19 do převodních cen

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) zveřejnila doporučení související s dopady pandemie COVID-19 do převodních cen. OECD se v doporučení zabývá následujícími čtyřmi klíčovými...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026bdeae95d2200c

Prominutí DPH u dodání očkovacích látek a zdravotnických prostředků

Za účelem zajištění cenově dostupnějšího přístupu k očkovacím látkám proti onemocnění COVID-19 rozhodlo Ministerstvo financí o prominutí DPH u dodání očkovacích látek a také u...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026be42bc21f200d

DPH režim u nájmů rezidenčních nemovitostí od 1. ledna 2021

V nadcházejícím roce vstoupí v platnost ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty, které omezí dosavadní možnost pronajímatelů, plátců daně, rozhodnout se o režimu zdanění...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0263e97f06fe200b

Investiční pobídky - reakce na šíření pandemie Covid-19

Chtěli bychom Vás upozornit, že dne 30. listopadu 2020 vláda ČR schválila novelu nařízení vlády č. 221/2019 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o investičních...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0263e97d2f43200b

Lump-sum Benefit for Meal Allowance

According to an amendment of the Income Tax Act approved by the Chamber of Deputies, employers will be able to provide employees with tax advantageous...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026be4298d35200d

Stravenkový paušál 

Podle novely zákona o daních z příjmů schválené Poslaneckou sněmovnou, budou mít nově zaměstnavatelé možnost vedle závodního stravování nebo stravenek poskytnout zaměstnanci daňově výhodný příspěvek...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0263e97ca28f200b

Celní politika Velké Británie po brexitu

S koncem roku 2020 se blíží i konec přechodného období po odchodu Velké Británie z Evropské Unie a spolu s ním i faktický odchod Velké...

Celý článek