Daně

6a01b7c82cd82f970b0282e14ae021200b

Research & development tax allowance – still one of the most popular subjects for tax audits

The research and development (“R&D”) allowance is a tax allowance that can reduce an organization’s corporate income tax base. R&D activity differs from other common...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b02942f9ffa26200c

Odpočet na výzkum a vývoj – stále patří k „topkám“ na seznamu daňových kontrol

Mezi položky odčitatelné od základu daně z příjmu právnických osob patří i odpočet na podporu výzkumu a vývoje. Výzkum a vývoj se od ostatních činností...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0282e148cacb200b

Elektronická evidence tržeb se zřejmě stane historií

Vláda na svém zasedání schválila návrh na zrušení celého systému elektronické evidence tržeb, a to s účinností od 1. ledna 2023. Nyní budou o návrhu...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0282e148a7a0200b

MF navrhuje novelu zákona o dani z příjmů v souvislosti s pomocí Ukrajině

Vláda dnes projedná novelu zákona o daních z příjmů vztahující se k podpoře Ukrajiny. Cílem této novely je podpořit dobročinnost, kterou Češi poskytují Ukrajině v...

Celý článek

Finanční správa upravila sdělení v souvislosti s dary na Ukrajinu

Původně zveřejněná a následně stažená informace týkající se shrnutí daňových úlev v souvislosti s válkou na Ukrajině byla nahrazena v pondělí 7. března novou verzí,...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0278806ec067200d

Shrnutí daňových úlev v souvislosti s válkou na Ukrajině

Finanční správa vydala souhrnné informace*, jak postupovat z pohledu daně z příjmů a daně z přidané hodnoty v případě poskytování finančních i nefinančních darů v...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0278806bd84f200d

Zůstanou "staré" daňové informační schránky v provozu i po 1. 3. 2022?

Komora daňových poradců se obrátila na ministra financí Zbyňka Stanjuru a místopředsedu vlády pro digitalizaci Ivana Bartoše se žádostí o posun data, ke kterému má...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b02942f944de3200c

OECD aktualizuje směrnici o převodních cenách

Dnes je den zveřejnění aktualizované Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy. Nová verze směrnice oproti předchozí verzi z roku 2017...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b02942f93e34d200c

Transfer pricing na programu nové vlády

Součástí Programového prohlášení nové vlády v oblasti veřejných financí je zajištění lepších "opatření proti zneužívání transfer pricingu a nelegálním praktikám optimalizace a daňovým únikům". Lze...

Celý článek