ESG

6a01b7c82cd82f970b02942f936d57200c

PwC Česká republika zakládajícím členem platformy Climate & Sustainable Leaders

Jaká je skutečná uhlíková stopa Česka? Jakým způsobem ji vůbec firmy z různých oborů mají měřit, aby mohly přistoupit na její snižování? A jak se...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0282e13a05f9200b

Daňové a právní novinky 2022 - EU taxonomie

Evropská unie si do roku 2030 vytkla dosažení cílů tzv. Zelené dohody a snížení uhlíkové stopy tak, aby se v roce 2050 stala klimaticky neutrální....

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026bdf011872200c

Tlak na udržitelné podnikání roste i ze strany investorů, polovina z nich neekologické firmy odmítá

Tlak na udržitelné podnikání rychle roste i ze strany investorů. Téměř polovina z nich jasně deklaruje, že nebude investovat do firem, které nepodnikají dostatečné kroky...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026bdf009423200c

Nástup elektromobilů táhne Čína, prodeje v Evropě o polovinu vyšší než loni

Světovou produkci a odbyt čistě elektrických aut táhne Čína, meziročně prodeje téměř ztrojnásobila. Trh v Evropě oslabil z více než dvojnásobného růstu v předchozích čtvrtletích....

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0278805539dd200d

Nový report PwC a Světového ekonomického fóra: Globálně stanovená minimální cena uhlíku sníží emise CO2 o 12 %

Díky mezinárodně stanovené minimální ceně uhlíku (international carbon price floor - ICPF) za znečišťování emisemi skleníkových plynů by mohlo dojít k dalšímu snížení emisí, což...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0282e125229e200b

Novinky v oblasti ekologických daní

Evropská unie v posledních měsících svými kroky a prohlášeními jasně ukazuje, že environmentální politika a její cíle patří mezi priority. V červenci 2021 byl Evropskou...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0278804c8df4200d

Dekarbonizační cíl PwC schválen iniciativou SBTi. České kanceláře odebírají zelenou elektřinu

Londýn/Praha - Společnost PwC oznámila, že její vědecky podložené cíle byly schváleny, a potvrdila svůj závazek k dosažení nulové uhlíkové stopy do roku 2030. Iniciativa...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0278802d6e92200d

Nezáleží jen na vidině výnosů, ale i na environmentálních či sociálních aspektech

Otázky související s ochranou životního prostředí a sociálními aspekty hrají čím dál větší roli i při investování. Tři čtvrtiny private equity fondů už tyto otázky...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0263e9a114d6200b

Evropská komise: Povinný nefinanční reporting pro všechny větší firmy

Povinný reporting větších firem pravděpodobně dozná přelomových změn. Ve výroční zprávě za rok 2023 budou muset firmy nad 250 zaměstnanců s obratem přes 50 milionů...

Celý článek