ESG

6a01b7c82cd82f970b0278805539dd200d

Nový report PwC a Světového ekonomického fóra: Globálně stanovená minimální cena uhlíku sníží emise CO2 o 12 %

Díky mezinárodně stanovené minimální ceně uhlíku (international carbon price floor - ICPF) za znečišťování emisemi skleníkových plynů by mohlo dojít k dalšímu snížení emisí, což...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0282e125229e200b

Novinky v oblasti ekologických daní

Evropská unie v posledních měsících svými kroky a prohlášeními jasně ukazuje, že environmentální politika a její cíle patří mezi priority. V červenci 2021 byl Evropskou...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0278804c8df4200d

Dekarbonizační cíl PwC schválen iniciativou SBTi. České kanceláře odebírají zelenou elektřinu

Londýn/Praha - Společnost PwC oznámila, že její vědecky podložené cíle byly schváleny, a potvrdila svůj závazek k dosažení nulové uhlíkové stopy do roku 2030. Iniciativa...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0278802d6e92200d

Nezáleží jen na vidině výnosů, ale i na environmentálních či sociálních aspektech

Otázky související s ochranou životního prostředí a sociálními aspekty hrají čím dál větší roli i při investování. Tři čtvrtiny private equity fondů už tyto otázky...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0263e9a114d6200b

Evropská komise: Povinný nefinanční reporting pro všechny větší firmy

Povinný reporting větších firem pravděpodobně dozná přelomových změn. Ve výroční zprávě za rok 2023 budou muset firmy nad 250 zaměstnanců s obratem přes 50 milionů...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026bded1142c200c

Lucie Martincová: About the good that generates profits

Lucie Martincová might have become a journalist. She was dreaming about writing stories since she was ten, nearly until she finished high school. But sometimes...

Celý článek