MAD!

6a01b7c82cd82f970b027880347714200d

Další prodloužení prominutí DPH u dodávek respirátorů

V souvislosti se stávající epidemiologickou situací způsobenou šířením viru COVID-19 a přetrvávající povinnosti používat ochranné prostředky dýchacích cest s vyšší filtrační účinností se vláda rozhodla...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b02788031cc8a200d

Změny v DPH u e-commerce od července 2021

Novela zákona o DPH zavádějící od 1. července 2021 změny v oblasti e-commerce již s jistotou nestihne být schválena do konce tohoto měsíce. Finanční správa...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0282e108de2b200b

Jste připraveni na výrazné snížení limitu pro poskytování B2C služeb a zasílání zboží od 1. července 2021?

Novela e-commerce přinese změny v rámci limitu pro registraci v jiných členských státech v případě prodeje zboží na dálku. Podle současné legislativy je v případě...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0278802fa4e5200d

Co bude od července 2021 znamenat pojem "prodej zboží na dálku"?

Novela zákona o DPH o tzv. e-commerce od 1. července 2021 přinese změny v oblasti režimu zasílání zboží. Jednou z novinek je změna názvosloví. V...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0282e103f218200b

Vrácení DPH z Velké Británie v roce 2021

Velká Británie umožní vrácení DPH i po 1. lednu 2021, tedy po konci přechodného období plátcům registrovaným a usazeným v ČR. Toto platí i přesto,...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026bdecb2911200c

Přeshraniční nákupy respirátorů, testů a očkovacích látek na COVID-19 nově bez DPH

Ministerstvo financí rozšířilo generální prominutí DPH na prodej respirátorů kategorie FFP2 a vyšší, diagnostických zdravotnických prostředků pro testování na COVID a očkovacích látek. Prominutí se...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0263e99a3085200b

Osvobození DPH při testování na COVID-19

V návaznosti na povinné testování zaměstnanců na COVID-19 a vzniklé nejasnosti v ošetření DPH se finanční správa rozhodla vyjasnit podmínky osvobození těchto služeb od DPH....

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0263e99709bf200b

Povinnosti spojené s uváděním chemických látek na trh v EU

Od počátku roku 2021 mají výrobci, dovozci a v některých případech i distributoři vybraných chemických látek a výrobků s jejich obsahem nové povinnosti dané evropskou...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0263e995a675200b

Prodloužení prominutí DPH u dodávek respirátorů

Vzhledem k trvání vládních opatření a aktuálně zvýšené spotřebě respirátorů vláda rozhodla o prodloužení období pro prominutí DPH na dodávky filtračních polomasek, respirátorů a filtrů...

Celý článek