MAD!

6a01b7c82cd82f970b0263ec1b4d9b200c

Konec nouzového stavu a vliv na DPH a EET opatření

Od pondělí 18. května 2020 neplatí v České republice nouzový stav v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru, což má vliv na platnost vybraných opatření...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0264e2da9f69200d

Dovoz drobných zásilek bez DPH až do června 2021?

Evropská komise navrhla v souvislosti s dopady koronaviru odložit platnost změn v oblasti DPH a tzv. e-commerce z 1. ledna 2021 na 1. července 2021....

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0263e9456bf0200b

Pozastavení EET až do konce roku 2020?

Vláda schválila návrh na prodloužení pozastavení elektronické evidence tržeb až do konce roku 2020. Návrh bude nyní předložen ke schválení Poslanecké sněmovně, která ho projedná...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b025d9b46e7d2200c

Prominutí DPH rozšířeno o dary vybraným subjektům

Finanční správa rozšířila možnosti prominutí odvodu DPH u bezúplatných dodání zboží a služeb ke zmírnění dopadů koronavirové pandemie. Kromě bezúplatného dodání vybraného zdravotnického materiálu (např....

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b025d9b43edd2200c

Osvobození od cla a DPH při dovozu zboží v souvislosti s COVID-19

Evropská komise vydala dne 3. dubna 2020 rozhodnutí, na základě kterého mohou členské státy osvobodit od cla a DPH dovoz zdravotnického materiálu a vybavení v...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0240a51bfc94200b

Nová opatření u silniční daně a daně z přidané hodnoty

Ministerstvo financí rozšířilo daňový liberační balíček o dvě nová opatření. U daně silniční promine úrok z prodlení a z posečkání u záloh na tuto daň...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0240a5199a07200b

The government has approved a second Tax Liberation Package

In view of the current situation, the Ministry of Finance has extended the Tax Liberation Package with further measures. It waives the obligation to pay...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b025d9b3f7f4a200c

Vláda schválila druhý liberační balíček

Ministerstvo financí s ohledem na vývoj aktuální situace rozšířilo liberační balíček o další opatření. Promíjí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob,...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0240a5173476200b

Ministerstvo financí ulevuje také DPH plátcům, které zasáhnou mimořádná opatření

V rámci liberačního balíčku myslelo Ministerstvo financí také na plátce DPH, kteří se mohou dostat do problémů v souvislosti s mimořádnými opatřeními proti šíření koronaviru....

Celý článek