MAD!

6a01b7c82cd82f970b0278800bf406200d

Vystoupení Spojeného království z EU

Část dopadů vystoupení Spojeného království z EU jsme již zmínili v předchozím příspěvku na téma Brexit. Nyní bychom Vás rádi seznámili s dalšími důsledky této...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026bdeafecb3200c

Opětovné rozšíření liberačního balíčku

Ministerstvo financí znovu rozšířilo liberační daňový balíček, kterým mimo jiné prodlužuje stávající úlevy pro subjekty, u nichž nadpoloviční část příjmů pochází ze zakázaných nebo omezených...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026bdeae95d2200c

Prominutí DPH u dodání očkovacích látek a zdravotnických prostředků

Za účelem zajištění cenově dostupnějšího přístupu k očkovacím látkám proti onemocnění COVID-19 rozhodlo Ministerstvo financí o prominutí DPH u dodání očkovacích látek a také u...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026be42bc21f200d

DPH režim u nájmů rezidenčních nemovitostí od 1. ledna 2021

V nadcházejícím roce vstoupí v platnost ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty, které omezí dosavadní možnost pronajímatelů, plátců daně, rozhodnout se o režimu zdanění...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0263e97ca28f200b

Celní politika Velké Británie po brexitu

S koncem roku 2020 se blíží i konec přechodného období po odchodu Velké Británie z Evropské Unie a spolu s ním i faktický odchod Velké...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026be4290083200d

UK customs tariffs after Brexit

The approaching end of 2020 means also the end of the transition period that follows after the exit of the United Kingdom from the European...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026be42000a8200d

Prodloužení osvobození od cla a DPH při dovozu zboží v souvislosti s COVID-19

Evropská komise prodloužila do 30. dubna 2021 možnost osvobození od cla a DPH u dovozu zdravotnického materiálu a vybavení. Finanční zpráva v této souvislosti zveřejnila...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0263e971ead5200b

Nové úlevy v oblasti DPH, daně z příjmů a daně silniční

Ministerstvo financí vydalo další oficiální rozhodnutí, jehož cílem je tentokrát ulevit podnikatelským subjektům, u nichž nadpoloviční část příjmů za rozhodné období od 1. června do...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0263e96f8c94200b

Pozastavení EET až do konce roku 2022?

V návaznosti na přetrvávající pandemii koronaviru vláda prodlouží pozastavení elektronické evidence tržeb. Ministerstvo financí tentokrát navrhuje prodloužit období během kterého poplatníci nebudou povinni plnit povinnosti...

Celý článek