PwC Legal

6a01b7c82cd82f970b026be43225d7200d

Změny ve vyplácení zisku

Novela Zákona o obchodních korporacích (ZOK) mění pravidla pro vyplácení zisku. Zisk a jiné vlastní zdroje podle účetní závěrky lze rozdělit do konce účetního období...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026be430df22200d

Nový institut: Sdílené pracovní místo

Pro zvýšení flexibility pracovního poměru, zejména z pohledu zaměstnance, byl novelou zákoníku práce zaveden nový institut tzv. sdíleného pracovního místa. Jeho úprava v zákoníku práce...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026be42f303e200d

Návrh nařízení o digitálních službách

Návrh Nařízení o digitálních službách (Digital Services Act neboli „DSA“) představuje vedle nařízení o digitálních trzích („DMA“, článek viz zde) jednu ze složek evropské digitální...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026bdeaee480200c

Návrh nařízení o digitálních trzích - digitální platformy čekají nová pravidla

Evropská komise, v rámci evropské digitální strategie „Shaping Europe´s Digital Future”, představila návrh Nařízení o digitálních trzích (Digital Markets Act neboli „DMA“). Společně s Nařízením...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026be41f16bf200d

Hrozí zánik funkce korporací v orgánech jiných korporací

Novelou zákona o obchodních korporacích jsou s účinností od 1. ledna 2021 zpřísněny podmínky pro situace, kdy je členem orgánu právnické osoby jiná právnická osoba....

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026bde9bae28200c

Protest společníka na valné hromadě bude nutné dostatečně odůvodnit

Na základě novely zákona o obchodních korporací zaznamenává změnu i protest společníka na valné hromadě a s tím případně související neplatnost usnesení valné hromady. Na...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026bde995e4e200c

Šestero elektronického jednání aneb není to tak složité

Společnosti řeší stále víc agendy na dálku, elektronicky, digitálně. Taková komunikace je rychlá a pohodlná, ale je s ní spojena i problematika elektronického právního jednání...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026bde94fd3b200c

Německý soud „zmírňuje“ kritéria pro sdílení (nesmazání) internetového obsahu

Rozhodnutím ze dne 16. června 2020 rozhodl Vrchní zemský soud ve Frankfurtu nad Mohanem („Soud“), že fotografie přístupná na internetu, pro jejíž zobrazení musí uživatelé...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026bde91bcbf200c

Prověřování zahraničních investic projednává Sněmovna

Poslanecká sněmovna projednává vládní návrh zákona o prověřování zahraničních investic. Ten je reakcí na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/452 ze dne 19. března...

Celý článek