PwC Legal

6a01b7c82cd82f970b026bdeaee480200c

Návrh nařízení o digitálních trzích - digitální platformy čekají nová pravidla

Evropská komise, v rámci evropské digitální strategie „Shaping Europe´s Digital Future”, představila návrh Nařízení o digitálních trzích (Digital Markets Act neboli „DMA“). Společně s Nařízením...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026be41f16bf200d

Hrozí zánik funkce korporací v orgánech jiných korporací

Novelou zákona o obchodních korporacích jsou s účinností od 1. ledna 2021 zpřísněny podmínky pro situace, kdy je členem orgánu právnické osoby jiná právnická osoba....

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026bde9bae28200c

Protest společníka na valné hromadě bude nutné dostatečně odůvodnit

Na základě novely zákona o obchodních korporací zaznamenává změnu i protest společníka na valné hromadě a s tím případně související neplatnost usnesení valné hromady. Na...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026bde995e4e200c

Šestero elektronického jednání aneb není to tak složité

Společnosti řeší stále víc agendy na dálku, elektronicky, digitálně. Taková komunikace je rychlá a pohodlná, ale je s ní spojena i problematika elektronického právního jednání...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026bde94fd3b200c

Německý soud „zmírňuje“ kritéria pro sdílení (nesmazání) internetového obsahu

Rozhodnutím ze dne 16. června 2020 rozhodl Vrchní zemský soud ve Frankfurtu nad Mohanem („Soud“), že fotografie přístupná na internetu, pro jejíž zobrazení musí uživatelé...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026bde91bcbf200c

Prověřování zahraničních investic projednává Sněmovna

Poslanecká sněmovna projednává vládní návrh zákona o prověřování zahraničních investic. Ten je reakcí na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/452 ze dne 19. března...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026be40fd4dc200d

Evropský inspektor ochrany údajů varuje před nasazováním umělé inteligence

Evropský inspektor ochrany údajů včera publikoval shrnující příspěvek “Artificial Intelligence, data and our values – on the path to the EU’s digital future”. V něm...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026bde8b9e9f200c

Rozhodnutí mimo valnou hromadu příště bez notáře už nepůjde

Novela ZOK podstatným způsobem mění mimo jiného dosavadní právní úpravu týkající se přijímání rozhodnutí valné hromady mimo její zasedání (per rollam), kdy v případě společnosti...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0263e95dc7b4200b

Nová monistická struktura akciových společností

Zásadní změny českého korporátního práva se významně dotknou i akciových společností s monistickým systémem vnitřní struktury. Od 1. ledna 2021 totiž dojde k zrušení pozice...

Celý článek