Daně

6a01b7c82cd82f970b026be4322b20200d

Na daňové přiznání bude více času, podáte-li ho on-line

Daňový řád od ledna 2021 mění koncepci prodlužování lhůt pro podávání daňových přiznání. Základní tříměsíční lhůta bude automaticky prodloužena na čtyři měsíce, pokud bude přiznání...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026bdeb32145200c

Záloha na daňový odpočet

Novela Daňového řádu umožní daňovým subjektům automatický nárok na zálohu na odpočet DPH ve výši, kterou správce daně nehodlá prověřovat, pokud bude správcem daně zahájena...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0263e985cd83200b

Uplatňování DPH u nájmu nemovitostí určených k bydlení

Od nového roku bude omezena možnost pronajímatelů, plátců DPH, zdaňovat pronájem nemovitostí k bydlení jiným plátcům DPH pro účely jejich podnikání. Nově takto nebude možné...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026bdeb320db200c

Prodloužení časového testu pro osvobozený prodej některých nemovitostí

K uplatnění osvobození od daně z příjmů v případě prodeje vybraných nemovitých věcí, například rekreačních staveb či lesů, bude nově nutné splnit časový test 10...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0263e985c9c7200b

Snížení limitu pro odpočet úroků z hypotečních úvěrů

V souvislosti se zrušením daně z nabytí nemovitých věcí dochází od 1. ledna 2021 k významné změně týkající se uplatnění úroků z hypotéky. U hypotečních...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026be43225d7200d

Změny ve vyplácení zisku

Novela Zákona o obchodních korporacích (ZOK) mění pravidla pro vyplácení zisku. Zisk a jiné vlastní zdroje podle účetní závěrky lze rozdělit do konce účetního období...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026be430df22200d

Nový institut: Sdílené pracovní místo

Pro zvýšení flexibility pracovního poměru, zejména z pohledu zaměstnance, byl novelou zákoníku práce zaveden nový institut tzv. sdíleného pracovního místa. Jeho úprava v zákoníku práce...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026be430de99200d

Dovolená se nově počítá na hodiny

Novela zákoníku práce mění způsob, jakým se počítá nárok na dovolenou a její čerpání. Volno, na které vznikne nárok v roce 2021, bude nově čerpáno...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026bdeafecb3200c

Opětovné rozšíření liberačního balíčku

Ministerstvo financí znovu rozšířilo liberační daňový balíček, kterým mimo jiné prodlužuje stávající úlevy pro subjekty, u nichž nadpoloviční část příjmů pochází ze zakázaných nebo omezených...

Celý článek