Daně

6a01b7c82cd82f970b02af1c8e6a18200d

Poslanecká sněmovna schválila zvýšení obratu pro registraci k DPH na 2 miliony Kč

Poprvé od roku 2004 dojde ke zvýšení limitu pro plátcovství daně z přidané hodnoty. Poslanecká sněmovna schválila ve 3. čtení novelu zákona o DPH, která...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b02acc6107662200b

Dočkáme se snížení sazby DPH u vybraných potravin?

V médiích se v poslední době objevil návrh Ministerstva zemědělství na snížení sazby DPH u vybraných potravin. Důvodem tohoto návrhu má být především snaha zmírnit...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b02a2eed91d08200d

Windfall tax: Parametry návrhu a jeho dopady do praxe

Sazba windfall tax bude dle návrhu oznámeného ministerstvem financí stanovena jako daňová přirážka 60 % k současné sazbě DPPO 19 % a to z nadměrných...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b02a30d48cfc6200b

Investment Incentives – Are Better Times just around the Corner?

There is currently an amendment to the Act on Investment Incentives under review. The amendment proposes abolishing the obligation to submit each investment incentive application...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b02a2eed170d7200d

Investiční pobídky – blýská se na lepší časy?

V současné chvíli je v připomínkovém řízení novela zákona o investičních pobídkách, která navrhuje zrušení povinnosti Ministerstva průmyslu a obchodu předkládat Vládě ČR k projednání...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b02942fad4b0d200c

Návrh směrnice na daňový odpočet pomyslného úroku při financování z vlastního kapitálu

V první polovině května Evropská komise zveřejnila návrh směrnice pro daňové zvýhodnění při financování společnosti prostřednictvím vlastního kapitálu (debt-equity bias reduction allowance - DEBRA). Důvodem...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0282e154bcda200b

Limit plátcovství na DPH se zvýší na 2 mil. korun

Ministerstvo financí předložilo vládě návrh na změnu zákona o DPH, která má být účinná od 1. ledna 2023. Hlavní navrhovanou změnou je zvýšení limitu ročního...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0282e152c119200b

Je podle soudu bitcoin pro účely daně z příjmů cizí měna?

Krajský soud v Brně v rozsudku č. j. 30 Af 29/2020 – 48 rozhodl, že prodej bitcoinu za českou měnu nelze osvobodit na základě §...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b02788076c7ab200d

Uplatňování DPH u zpětných finančních leasingů

Finanční správa potvrdila závěry Koordinačního výboru týkající se uplatňování DPH u zpětného finančního leasingu v návaznosti na evropský rozsudek C-201/18 Mydibel. V projednaném příspěvku souhlasí,...

Celý článek