Daně

6a01b7c82cd82f970b0282e103f218200b

Vrácení DPH z Velké Británie v roce 2021

Velká Británie umožní vrácení DPH i po 1. lednu 2021, tedy po konci přechodného období plátcům registrovaným a usazeným v ČR. Toto platí i přesto,...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026bdece2395200c

Kontroly převodních cen se Finanční správě vyplácejí

Finanční správa pokračuje v kontrolách převodních cen, mezi roky 2014-2019 provedla 2182 kontrol zaměřených na převodní ceny mezi spojenými osobami. Výsledkem je doměřená daň z...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026bdecb2911200c

Přeshraniční nákupy respirátorů, testů a očkovacích látek na COVID-19 nově bez DPH

Ministerstvo financí rozšířilo generální prominutí DPH na prodej respirátorů kategorie FFP2 a vyšší, diagnostických zdravotnických prostředků pro testování na COVID a očkovacích látek. Prominutí se...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0263e99af2f0200b

Informace GFŘ k dopadům pandemie COVID-19 na převodní ceny

Jedná se o informaci, kterou vydává GFŘ v návaznosti na Pokyn k dopadům pandemie COVID-19, který vydala 18. 12. 2020 Organizace pro ekonomickou spolupráci a...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0263e99a3085200b

Osvobození DPH při testování na COVID-19

V návaznosti na povinné testování zaměstnanců na COVID-19 a vzniklé nejasnosti v ošetření DPH se finanční správa rozhodla vyjasnit podmínky osvobození těchto služeb od DPH....

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0263e995a675200b

Prodloužení prominutí DPH u dodávek respirátorů

Vzhledem k trvání vládních opatření a aktuálně zvýšené spotřebě respirátorů vláda rozhodla o prodloužení období pro prominutí DPH na dodávky filtračních polomasek, respirátorů a filtrů...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0263e9940c5b200b

Lhůta pro podání přiznání k DPH a kontrolních hlášení za únor 2021 se fakticky posouvá na 15. 4. 2021

Plátci DPH mohou podat svá přiznání a kontrolní hlášení za měsíc únor 2021 a stejně tak zaplatit případnou povinnost k DPH do 15. dubna 2021...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0263e98ce64a200b

Dočasně prominutí DPH u dodávek respirátorů

Za účelem zajištění cenově dostupnějšího přístupu k obličejovým maskám s vyšší filtrační schopností se Ministerstvo financí rozhodlo prominout DPH na dodávky filtračních polomasek a respirátorů...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026bdeb8a374200c

Dočasné zvýšení maximálního limitu pro uplatnění darů jako odčitatelné položky ze základu daně

Prezident republiky podepsal v pátek 22. ledna 2021 zákon, kterým došlo k dočasnému navýšení limitu pro uplatnění odpočtu darů na 30 % základu daně. Fyzické...

Celý článek