LUC!

Digital services tax in the Czech Republic

On 5 September 2019 the Czech Ministry of Finance presented the draft proposal of selected digital services tax law to the Czech government. The planned...

Celý článek

Digitální daň

Dne 5. září 2019 byl Ministerstvem financí ČR vládě předložen návrh pro zdanění příjmů z vybraných digitálních služeb poskytovaných na území České republiky. Návrh zákona...

Celý článek

Zpřísnění podmínek pro uplatnění 5% sazby daně z příjmu u investičních fondů

Novela zákona o daních z příjmů účinná od 1. ledna 2019 zavádí dodatečné podmínky, které musí investiční fondy přijaté k obchodování na regulovaném trhu splnit,...

Celý článek